Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Çağrı Işıklıoğlu, yerel yönetimlerde veriye dayanmanın ve yapay zekânın önemini anlattığı Benim Başkanım Yapay Zekâ kitabı ile ilgili konuştu.

Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Çağrı Işıklıoğlu: Yapay zekâ ve veri analizi, yerel yönetimler için çok önemli

Berke Şaş

Yerel seçimler yaklaşırken halkın katılımı için veriye dayalı yönetim anlayışının çok önemli olduğunu söyleyen Çağrı Işıklıoğlu, “Veriye dayalı politika oluşturma tamamıyla demokratik bir adımdır ve katılımcılığı destekleyen süreçlere doğrudan etki eder.

Vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin veriye dayalı argümanlarını sunmaları, belediye başkanlarının daha çeşitli görüş ve perspektifleri dikkate almalarına olanak tanır” dedi. 

Belediye başkanları için veriye dayalı karar alma süreçlerinin ve politika üretmenin neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz? 
Belediye başkanları için veriye dayalı karar alma süreçleri ve politika üretme, etkili ve sürdürülebilir yerel yönetim için kritik bir öneme sahiptir. Veri odaklı bir yaklaşım, bir belediyenin kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmasına, hizmetleri daha iyi planlamasına ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmasına olanak tanır. Doğru ve güvenilir veri, belediye başkanlarına mevcut durumu anlama, hizmet gereksinimlerini belirleme ve öncelikli alanları tespit etme konusunda yardımcı olur. Bu, kaynakların doğru bir şekilde tahsis edilmesine ve acil ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap verilmesine olanak sağlar.
Ayrıca veri analizi, belediye politikalarının etkilerini değerlendirmek ve stratejik hedeflere ulaşmak için kullanılabilir. Politikaların etkilerinin ölçülmesi, başkanın performansını değerlendirmesine ve gerekirse politikalarını revize etmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, veriye dayalı karar alma belediye başkanlarına daha etkili, adil ve sürdürülebilir bir yönetim sağlama potansiyeli sunar. Bu yaklaşım, belediyelerin günümüzün karmaşık sorunlarıyla başa çıkmasına ve toplumun değişen ihtiyaçlarına daha hızlı ve esnek bir şekilde cevap vermesine yardımcı olacaktır.

Çağrı Işıklıoğlu

Kitabınızda belirttiğiniz gibi, veriye dayalı kararlar almak demokratik bir süreci nasıl etkiler ve şeffaflığı artırabilir?
Açık veri kullanımı, vatandaşların belediye işleyişini daha yakından takip etmelerine ve yönetimden hesap sormalarına olanak tanır. Veri analizi ise belirli toplulukların ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve bu topluluklara özgü politika çözümleri üretmemize fayda sağlar. Böylelikle toplumun genelinde daha adil ve kapsayıcı politikaların benimsenmesi kolaylaşır. 
Ayrıca veri, benimsenen politikaların etkilerini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu değerlendirme, politikaların gerçek dünyada nasıl çalıştığını anlamamıza ve gerektiğinde düzeltmeler yapmamıza yardımcı olabilir. Bu, demokratik sürecin sürekli bir gelişim içinde olmasını sağlar. Kısacası, veriye dayalı kararlar almak demokratik süreçlere şeffaflık, hesap verebilirlik, eşitlik ve katılımcılık getirir. Bu da belediye başkanlarının daha etkili ve adil bir şekilde hizmet etmeleri için önemli bir fırsattır diyebilirim. 

Veriye dayalı politika oluşturmanın demokratik katılımı artırma potansiyeli nedir?
Veriye dayalı politika oluşturma tamamıyla demokratik bir adımdır ve katılımcılığı destekleyen süreçlere doğrudan etki eder. Vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin veriye dayalı argümanlarını sunmaları, belediye başkanlarının daha çeşitli görüş ve perspektifleri dikkate almalarına olanak tanır. Veri analizi, yeni çözüm önerilerini keşfetme ve inovasyonu teşvik etme potansiyeline sahiptir. Bu da demokratik süreçleri canlandırabilir ve başkanlarımızın daha etkili politikalar oluşturulmasına vesile olabilir. 

Yerel seçimlere doğru giden süreçte, belediye başkan adaylarına veri odaklı politika oluşturmaları konusunda hangi önerilerde bulunursunuz?
Bilgi, günümüz dünyasında en değerli varlıklardan biridir. Ancak bu bilgiyi etkili bir şekilde kullanmadan, gerçek sorunlara çözüm üretmeden sadece birer rakam ve istatistik olarak kalır. İşte bu noktada başkanlarımızın veri odaklı politika oluşturmanın önemini kavraması gerekir. Başkanlarımız ve başkan adaylarımız, toplumumuzun gerçek ihtiyaçlarını anlamak için verileri mutlaka kullanmalıdır. Bu, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak değil, doğru analiz ve araştırma ile gerçekleşir. Mikro hedefleme ve segmentasyon, bu noktada hayati bir rol oynar. Her birimiz farklıyız, farklı ihtiyaçlarımız ve beklentilerimiz var. Veri analizi, bu farklılıkları anlamamıza ve her birimize özel politikalar geliştirilmesine yardımcı olur. Seçim zamanı da yaklaşmışken her vatandaşın taleplerini bir düşünün? Bir belediye başkan adayının elbette her vatandaşa yönelik ayrı projeleri vardır fakat her birini herkese ulaştırarak kaynaklarının ve zamanının tamamını kullanmalı mıdır? Bence, hayır! Kadınlar için hazırladığı projelerini kadınlara, gençler için olan projelerini gençlere ulaştırsa daha etkili ve doğrudan bir etki kazanmaz mı? İşte tam da bu yüzden veriler ve bu veriler doğrultusuna alınan kararlara göre adımlar atmak belediye başkanlarımızın çıktığı yolda her zaman yanında olmalıdır.