İzmir Tabip Odası seçimlerinde aday olduklarını duyuran İzmir Hekim Dayanışması Grubu, “Hekimler yalnızlık, mutsuzluk ve geleceğe ilişkin umutsuzluk sarmalından ancak ‘dayanışma’ ile çıkabilir.” dedi.

Oda seçimlerinde dayanışma çağrısı
Fotoğraf: BirGün

Mahir KANAAT

İzmir Hekim Dayanışması Grubu, İzmir Tabip Odası’nda gerçekleşecek seçimlerde aday olduklarını duyurdu. İzmir Tabip Odası’nda İzmir Hekim Dayanışması Grubu Seçim Bildirgesi’ni okuyan doktorlar “Dayanışma” çağrısı yaptı.

Hazırlanan bildirgede, “Bizleri buluşturacak, birbirimize güvenimizi artıracak, dünün kalıplarının ötesine geçecek, etkin, mücadeleci ve erişilebilir bir meslek örgütüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Demokratik kitle meslek örgütleri, iktidarın işlevsizleştirme ve itibarsızlaştırma çabalarına karşı, demokratik bir işlerlikle, kitlesiyle güçlü, yaygın bağlar içerisinde olmalıdır. Hekimlerin demokratik kitle meslek örgütü tabip odaları ve TTB mücadelelerini her koşulda hiç bir güç odağının yönlendirmesine izin vermeden, kitlesinden aldığı güçle ve kararlılıkla sürdürmelidir” denildi.

“Hekimlik mesleğinin sorunlarını sağlık hakkıyla birlikte yorumlayan bir tabip odasını ve Türk Tabipleri Birliği’ni var etmek zorundayız” ifadelerine yer verilen bildirgede, şunlar dile getirildi:

“İzmir’de demokrasiyi, barışı, özgürlüğü, adaleti, laikliği, anayasal eşit yurttaşlığı savunan; Cumhuriyet’in yüz yıllık kazanımlarını günümüzün özgürlük ve demokrasi ufkuyla geliştirmeyi hedefleyen hekimler olarak İzmir Hekim Dayanışması’nda buluştuk. Hekimlerin yalnızlık, mutsuzluk ve geleceğe ilişkin umutsuzluk sarmalından ‘Dayanışma’ ile çıkabileceğine inanıyoruz. İzmir Hekim Dayanışması Grubu olarak İzmir Tabip Odası seçimlerinde aday olduğumuzu ilan ediyoruz.”

ÖRGÜTÜN ÖNEMİ ARTTI

İzmir Hekim Dayanışması’nda yer alan ve önceki dönem İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, “Bizler hem bu ülkenin vatandaşları hem hekimler olarak zor dönemler yaşıyoruz. Sağlıkta dönüşüm politikaları, sağlık hakkını ticari meta haline getirdi. Hekimler, olumsuz çalışma koşullarında ücretli köleye döndü. Sağlıkta dönüşüm politikaları sağlıkta şiddeti artırdı. Hekimlerin itibarı azaldı ve tükenme noktasına geldi. Genç hekimler başka ülkelerde çalışmaya gidiyorlar. Beyin göçünü kaygıyla izliyoruz. Üniversitelerdeki baskılar eğitimin kalitesinde düşmelere yol açtı. Topluma adanmış kutsal mesleği yapma çabasında olan hekimler tükenmiş durumda. Böyle bir ortamda meslek örgütünün önemi çok daha fazla artıyor” dedi.

Hekimlerin, arkalarında duran meslek odasını hissetmeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Çamlı, şunları dile getirdi: “Bu süreçleri ancak dayanışmayla aşabiliriz. Bunun adresi ise meslek odası. Meslek odası gücünü hekimlerden alır. Meslek odalarını siyaseten özgür, bağımsız, buna karşın hekim hakları ve sorunlarıyla uğraşan, toplum sağlığıyla ilgilenen hekimlerin dayanışma adresi olacak yapılar olarak görüyoruz. Demokrat, çağdaş, ilerici, laikliği, Cumhuriyet’i savunan, ırkçı olmayan ve şeriata karşı çıkan İzmir’in aydın hekimleri bir araya gelerek İzmir Hekim Dayanışması grubunu oluşturduk. Gerçekleşecek olan seçimlerde yönetime adayız. Sorunlarımız çok ama dayanışmayla aşabileceğimize inanıyoruz. Meslek odasını hekimlerin buluştuğu, sorunlarının çözüldüğü dayanışmanın adresi haline getirmek için çabalayacağız. Mesleğimize, meslek örgütümüze ve geleceğimize sahip çıkacağız. Laikliği ve Cumhuriyet’i savunan hekimleri dayanışma koymaya çağırıyorum.”