Ülkemizde bazen değil çok sık olarak inanılmaz şeyler oluyor. İşte yine insana bu kadar da olmaz dedirten bir olayla karşı karşıyayız. Bu defaki tuhaf olayımız;....

Abone Olgoogle-news

Ülkemizde bazen değil çok sık olarak inanılmaz şeyler oluyor. İşte yine insana bu kadar da olmaz dedirten bir olayla karşı karşıyayız. Bu defaki tuhaf olayımız; Ayasofya ve Topkapı Müzesi gibi eserlerin de bulunduğu Sultanahmet Meydanı'ndaki Osmanlı ve Bizans Sarayı kalıntıları üzerine otel inşa ediliyor olması.

Tarihsel ve doğal miras bakımından ülkemiz de, İstanbul da son derece zengin. O nedenle ülkemizin ve kentlerimizin birçok yeri koruma ve sergileme amaçlı olarak sit alanı ilan edilmiş durumda. Şu anda 200'ün üzerinde arkeolojik sit alanında, kazı çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de eski Sultanahmet cezaevinin (şimdi Four Seasons Oteli) arazisinde yürütülüyor. Yapılan arkeolojik kazılarla tarihi Bizans Sara-yı'nın kalıntıları ortaya çıkartılıyor. Kültür mirasımıza sahip çıkılıyor. Bunların gelecek kuşaklara sunulmasının hazırlıkları yapılıyor.

İşte şimdi bu kültür mirasının, arkeolojik bulguların tam üzerine adı geçen otelin ek binası inşa ediliyor. Milliyet'in kamuoyunun dikkatine sunduğu bu rezalet uzun ve karmaşık bir sürece dayanmakta. İşin içinde, ilgili bakanlıklar, hükümetler, koruma kurulları, belediyeler gibi çeşitli kamu kurumları bulunmasına rağmen bu noktaya gelinmiş olması inanılır gibi değil. Olaydaki ilk yanlış, 1992'de Sultanahmet Cezaevi'nin geniş arazisiyle birlikte otel yapılması için bir firmaya 49 yıllığına tahsis edilmiş olmasıdır. O tarihte, sanatçılar, yazarlar, aydınlar bu tahsise karşı çıktılar. Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Nail Çakırhan gibi birçok aydının hapis yattığı bu cezaevinin bir "Demokrasi ve Adalet Müzesi"ne dönüştürülmesini talep ettiler. Mimarlar Odası ve Arkeologlar Derneği gibi sivil toplum örgütleri büyük bir tarihsel önemi olan bu yerin kamunun elinde kalmasını, aksi taktirde rant hırsına kurban olacağı konusunda uyarılarda bulundular. İşin cezaevi binasını otele dönüştürülmesiyle sınırlı kalmayacağını, yeni binalar yapılmasının yolunun açılacağını söylediler.

Bugün olan tam da budur. Bizans Sarayı kalıntıları üzerine otelin ek binası yapılmaktadır. Üstelik inşaat, hem de ilgili koruma kurulunun kararıyla ve de ortada henüz "Koruma Amaçlı İmar Planı" yok iken avan (ön) proje onayı ile 2000 yılında başlatılmış.

İşin ilginç yanı kentin kültürel mirasını korumakla yükümlü, Eminönü ve Büyükşehir Belediyelerinin yargı yolu açık olmasına rağmen bu haklarını kullanmamış olmalarıdır. Oysa yapılan şey gözden kaçacak, atlanacak bir şey değildir. Nitekim, Mimarlar Odası inşaatın hukuka aykırı plan kararıyla gerçekleşmekte olduğu gerekçesiyle hem Bakanlık hem de Büyükşehir Belediyesine karşı idari yargıda dava açmış durumda.

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı'nın söz konusu alanı iki kez ziyaret ederek incelemesi, bu garabete son verileceği konusunda yeni bir umut yaratmış bulunuyor. Tarihe, tarihsel mirasa, doğaya, kültüre ve sanata olan saygısını yakından bildiğimiz Sayın Bakanın, Sevgili Ertuğrul Günay'ın gerekeni yapacağına ve bu ayıbı ortadan kaldıracak formülü bulacağına inanıyoruz.