Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın sanat danışmanlığı görevini yürüten Kenan Işık’ın mimarı olduğu siyasi bir müdahaleyle....


Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın sanat danışmanlığı görevini yürüten Kenan Işık’ın mimarı olduğu siyasi bir müdahaleyle Tiyatronun Genel Sanat Yönetmenliği’ne vekaleten atanan Orhan Alkaya dönemi 2 gün önce sona erdi. Orhan Alkaya görevden alındı. Yerine Ayşe Nil Şamlıoğlu getirildi. Ancak tiyatroda ortalık hala toz duman. Yazılacak anlatılacak pek çok konu kulağımıza geliyor. Ama önce şehir tiyatrosunda sistemin nasıl işlediğine bakarsak daha sağlıklı sonuçlara ulaşacağız düşüncesindeyim. İşte o meşhur Yönetmelik.
Büyükşehir Belediye Meclis Karar No:138, Büyükşehir Belediye Meclis Karar Tarihi: 20/05/1981. MADDE 1- Eski adı “DARÜLBEDAYİ” olan Şehir Tiyatroları İstanbul Belediyesine bağlı, katma bütçe ile yönetilen bir Sanat Kurumudur.

REPERTUAR KURULU (Belediye Meclisinin 20.3.1990/231 sayılı kararı ile eklendi).
Repertuar Kurulunun görevi, bir tiyatro mevsiminde sahneye konulacak oyunların seçiminde Yönetim Kuruluna öneride bulunmaktır. Repertuar  Kurulunun önereceği oyun sayısı, o mevsim oynanacak oyun sayısının iki katından az olamaz. Repertuar Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenecek 7 kişiden oluşur.
İstanbul’daki tiyatro ile ilgili tüm meslek örgütlerinin gösterecekleri birer aday arasından Büyükşehir Belediye Başkanınca seçilecek 2 üyeden, İstanbul’da bulunan Üniversitelerden Tiyatro Anabilim /Anasanat dalı olan Fakülte ve Konservatuarların Dekan ve Müdürlerince önerilecek birer üye arasından Büyükşehir Belediye Başkanınca seçilecek 1 üyeden, Şehir Tiyatrolarının kadrolu rejisör ve sanatçıları tarafından kendi aralarından seçecekleri 1 üyeden, Tiyatro Yazarı, çevirmen araştırmacı ya da eleştirmenler arasından Belediye Başkanınca 1 üyeden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanında, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeninden oluşur.

MADDE 7- GENEL SANAT YÖNETMENİ (Belediye Meclisinin 20.3.1990/231 sayılı kararı ile değişik şekli) Memur olma niteliğine sahip, Tiyatro alanında çalışmış rejisör oyuncu yazar, eleştirmen, araştırmacı, çevirmen veya öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olmalıdır. Yukarıda belirtilen koşullara sahip Genel Sanat Yönetmeni Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Genel Sanat Yönetmenine vekalet edecek kişilerde de Genel Sanat Yönetmeninde aranan koşullar aranır.
MADDE 16- Sanatçıların, Stajyerlerin, Yevmiyelilerin, Uzman Memurlarla, Uygulatıcı Uzman memurların Şehir Tiyatrosuna alınma, terfi ve ödüllendirilmeleri ile öteki yükümlülüklerine ilişkin işlemlerin yürütülmesine, sözleşmelerinin yenilenmesine ücretlerinin tespitine Yönetim Kurulu karar verir.
Yukarıda sözü edilen personelin alınma ve çıkarılma kararları, Belediye Başkanının onayı ile geçerlik kazanır.

OYUNCULAR, Stajyerlik: Oyunculuk yevmiyeli stajyer sanatçılıkla başlar. Üniversitelerin, konservatuarların tiyatro bölümlerini bitirenler ile, Ortaokulu bitirmiş olmak şartı ile çocuk tiyatrosu bölümünde olağanüstü yetenek gösterenler stajyer sanatçı kadrosuna alınırlar. Stajyerlikte ancak iki yıl çalışabilir. Çalışma süresi içinde Şehir Tiyatrosuna faydalı olmayacakların süre dolmadan da ilişkileri kesilebilir. Stajyerlerle yapılacak sözleşmeye bu husus derç edilir.

Sanatkarlık: Stajyer sanatçılıkta başarılı olanlar asli sanatçı kadrosuna alınabilirler. Asli sanatçı kadrosuna giremeyenler Genel Sanat Yönetmeninin göstereceği lüzum üzerine yevmiyeli oyuncu olarak ve geçici sözleşme ile çalıştırılabilirler. Şehir Tiyatrosunun dışındaki tiyatrolarda, oyuncu olarak başarılarını kanıtlamış olanlar en az ilkokul mezunu olmak şartı ile durumlarına uygun sanatçı kadrosuna alınabilirler.
Bu bilgiler Şehir Tiyatrolarının Yönetmeliğinin en çok tartışılan kısımlarına açıklık getirsin düşüncesiyle bu köşeye alındı. Umarım içerden ve dışarıdan konuya tartışmalarıyla katılacaklara çözüm sağlayacaktır.