Türkiye’nin geleceği ile ilgili düşünce ve temenniler
Fotoğraf: Pixabay

Prof. Dr. Nur KEYDER - ODTÜ emekli öğretim üyesi

Vatanını seven bir kişi olarak Türkiye’nin geleceğinden büyük endişe duyuyorum. İzlenen göçmen politikasının yarattığı demografik yapı değişimi, tarikat ve cemaatlerin güç kazanmaları ve devlet yönetiminde artan oranda söz sahibi olmaları, eğitimli vatandaşların sergilediği beyin göçü, uygulanan yanlış politikalar sonucunda ekonominin kötü  duruma düşmesi, enflasyon tırmanırken, üretimin ihmali nedeniyle yoksulluğun artması, muhalefetin bölünmüşlüğü sonucu iktidarın elinin  güçlenmesi, yaratılan korku ortamı nedeniyle konuşmayan, her söylenene, yalan, iftira, montaj bile olsa, inanan, biat eden bir çoğunluğun seçimlerin kaderini belirlemesi, eğitimin giderek bilimden uzaklaşıp dini eğitimin ağırlığının artması, işe alımlarda liyakatin önemini kaybetmesi, laiklik, demokrasi, yargı bağımsızlığı gibi kavramların giderek önemini yitirmesi, ülkenin gidişatı konusundaki olumsuz düşüncelerimin nedenlerinden sadece birkaçı.

Sunulan Orta Vadeli Program (OVP), daha çok temennilerden ibaret olup, altının doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Yapısal alanda, özellikle üretim ayağının ciddi biçimde teşvik ve yol gösterme yöntemiyle ayağa kaldırılması, yabancılara ev ve toprak satışlarının kısıtlanması, kolay seçmen statüsü kazanmalarının önlenmesi gerek. Büyük fedakarlıklarda sahip olunan üretim tesislerinin, vatandaş için hayati önem taşıyan şirketlerin, yabancılara satışının engellenmesi, satılanların da geri kazanılması düşünülmelidir. Devlet Planlama Teşkilatı yeniden işlev kazanıp, ihtiyaca göre planlı üretim sağlanmalıdır. Demokrasi, yargı bağımsızlığı, laiklik yeniden ülkenin  “olmazsa olmaz”ları arasında yerini almalıdır. Kaybedilen güven ortamı ancak bu şekilde tesis edilebilecektir. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı kayıtsız şartsız kabul görmelidir.

İktidar ve muhalefeti, kişisel veya parti menfaatlerini bir yana bırakıp ülke menfaatini ön plana alarak gereğini yapmaya davet  ediyorum. Büyük fedakarlıklarla kurulan güzel ülkemiz çok değerli ve onu korumak, parçalanmasına izin vermemek, hepimizin en mukaddes vazifesi olmalı diye düşünüyorum.