Yeni bir Pinochet rejimi kurulmasına izin vermeyin
Fotoğraf: AA

Constantin STARIS
Moldova Cumhuriyeti Komünist Partisi Merkez Komite Sekreteri

Moldova diktatörlük kurma yolunda büyük bir adım daha attı.

Moldova Cumhuriyeti, bir buçuk yılı aşkın bir süredir, iktidar partisinin çabalarıyla, bilgi edinme hakkı ve medya özgürlüğü de dahil olmak üzere sivil hak ve özgürlükleri önemli ölçüde kısıtlayan ve yasal olarak dayatılan olağanüstü hal koşulları altında varlığını sürdürmekte.

Tüm muhalif TV kanalları, “sakıncalı bilgiler içeren” internet kaynakları gerekçesiz olarak kapatılmakta. Vatandaşların protesto hakkı sınırlandırıldı. Parlamento muhalefeti baskılara ve cezai kovuşturmaya maruz kalıyor.

Ukrayna’daki trajik olayların arkasına saklanan Cumhurbaşkanı Maia Sandu başkanlığındaki hükümet, Moldova Cumhuriyeti’nde tek partili, tek ideolojili gerçek bir diktatörlüğün kurulmasının siyasi-hukuki koşullarını oluşturmakta. Sözde Avrupa yanlısı "Eylem ve Dayanışma Partisi" (PAS) diktatörlüğü.

TOTALİRARİZME ADIM

Bugünlerde iktidar partisi totalitarizme doğru büyük ve tehlikeli bir adım daha atıyor. Hükümet yanlısı milletvekilleri, Moldova Cumhuriyeti Güvenlik ve İstihbarat Servisi’nin yetki ve haklarını önemli ölçüde genişleten bir dizi yasa tasarısı sundu. Bu yasa tasarıları (Madde. 420 - "Güvenlik ve İstihbarat Servisi Hakkında", Madde. 421 - "Karşı istihbarat ve yabancı istihbarat faaliyetleri hakkında", Madde. 422 - SIS memurunun statüsüne ilişkin yasada değişikliklerin getirilmesi ve bir dizi başka yasa tasarısı) aslında ülkeye siyasi polis getirmekte ve Güvenlik ve İstihbarat Servisi’nin vatandaşlar üzerindeki kontrolsüz gücün aracı haline getirmekte. Devlet istihbarat teşkilatları, yetkililerin alternatif bakış açısıyla, siyasi rakiplerle ve tüm sakıncalı unsurlarla mücadelesinde doğrudan kullanılmakta.

Söz konusu girişimlerin antidemokratik ve ayrımcı niteliği, Moldova toplumu ve Moldova demokrasisi için tehlikeleri, hem ülke içinde yetkili devlet ve devlet dışı kurumlar ve uzmanlar hem de dış ortaklar tarafından kabul edilmekte. Moldova Cumhuriyeti’nin ilgili devlet yetkililerinin yanıtlarının çoğu, söz konusu girişimler hakkında olumsuz görüş bildirmiştir. Hükümet yanlısı yetkililer bile bu adımın totaliter doğasını ve tehlikesini anlamışlardır.

Güvenlik ve İstihbarat Servisi (SIS) bir süper istihbarat teşkilatına dönüştürme girişimleri hem yetkili Venedik Komisyonu hem de Moldova Cumhuriyeti’ndeki insan hakları ve demokrasi durumunu izleyen Avrupa Konseyi uzmanları tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Söz konusu yasaların kabul edilmesinin demokraside önemli bir azalmaya yol açacağı ve ülke vatandaşlarının büyük çoğunluğunun haklarını doğrudan etkileyeceği konusunda herkes aynı görüşe sahip.

DİKTATÖRÜ TANIYORUZ

Söz konusu girişimlerin kabul edilmesinin kötü niyetli ve diktatörce olduğunun kanıtı: Cumhurbaşkanı Sandu’nun parlamentoya, yasa değişikliği ve söz konusu tasarıların en hızlı şekilde kabul edilmesi talebiyle doğrudan baskı yapmasıdır. İstihbarat kurumlarının gücünün kimin için güçlendirildiği açıkça ortaya çıkmakta. Moldova Cumhuriyeti vatandaşları üzerindeki tüm güç kollarının itaat edeceği diktatör kim olacak?

Sevgili yoldaşlarım, Moldova Cumhuriyeti Komünistler Partisi Parlamentosu milletvekilleri adına Moldova Cumhuriyeti’nde demokrasinin geriletilmesi ve diktatörlük rejiminin kurulması girişimleri hakkında size çağrımız:

Avrupa ülkesinde yeni bir Pinochet rejiminin kurulmasına izin vermeyin! Sandu’nun totaliter sözde Avrupalılarını durdurun!