T.C. Adıyaman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 27.05.2023

T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/79 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Çemberlitaş Köyü
MEVKİİ : Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Çemberlitaş Köyü, Hendek Mevkii
PARSEL NO : 102
VASFI : Bilinmiyor
MALİKİN ADI VE SOYADI:MAHMUT GÖZAYDIN, MUZAFFER CANLI, NURİ KARAKUŞ, ZEYNAL ÇAT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Çemberlitaş Köyü, Hendek Mevkiinde, 102 parsel sayılı taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olup, dava konusu taşınmazla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara ilişkin düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, yapılan yargılama sonunda taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı idare adına tesciline karar verileceği ve duruşmanın 15/06/2023 günü saat 09:25'e bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Değiştiren 4650 Sayılı Yasanın 10. Maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01834511