T.C. İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 07.06.2023

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/259 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir
MEVKİİ : Konak İlçesi, Gürçeşme Mah.
ADA NO : 41600
PARSEL NO : 7
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mustafa Çiçek
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/259 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/05/2023

Basın No: ILN01841170