T.C. Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi İlanı

Tarih: 07.06.2023

T.C. KAHTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/365 Esas

KAHTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Davacı TURAN BAŞAR ile Davalılar SİNCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SİNCİK KAYMAKAMLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Tapulama harici çevrili olan taşınmazı Davacı Ramazan ve Elif oğlu 1982 doğumlu Turan BAŞAR Davalı Hazine ile davalı Sincik Mal Müdürlüğü, Sincik Belediye Başkanlığı aleyhine mahkememizde tescil davası açılmıştır.
Dava konusu Adıyaman İli, Sincik İlçesi, Sincik Mahallesi Sınırları içerisinde kalan, Doğusu kuru dere, dereden ötesi 106/26, 106/24, 106/25, 105/9, 105/8, 105/4 ada/parsel numaralı taşınmazlar, Güneyi kuru dere, Batısı 102 ada 40 numaralı orman parseli, Kuzeyi tapulama harici kalan taşınmazda herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içerisinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN01841689