Toplumsal cinsiyet temelli ücret eşitsizliği asgari ücret verilerine de yansıyor. Kadınların yarısı asgari ücret ve altında ücretlerle çalışıyor. Her dört kadından birinin aldığı ücret, asgari ücretin altında.

1,4 milyon kadın asgari ücrete bile erişemiyor

EMEK SERVİSİ

Kadınların genel ücret ortalamasının altında ve erkeklerden daha düşük ücretlerle çalıştırıldıkları bilinen bir gerçek. DİSK’in önceki gün kamuoyuyla paylaştığı asgari ücret raporunda yer alan veriler, bu eşitsizliği daha çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.

Rapora göre, asgari ücretin altında ücret alanların oranı genelde yüzde 17 iken kadınlarda bu oran yüzde 25’i aşıyor. Buna göre, her dört kadın işçiden biri asgari ücretin altında ücretle çalışıyor.

Asgari ücret ve altında ücret alanların oranı ise genelde yüzde 38 iken, kadınlarda yüzde 49’a yükseliyor. Bu veri şu anlama geliyor: Türkiye’de kadınların yarısı asgari ücret ve altında ücretlerle yaşamını sürdürmek durumunda.

5,9 milyon kadının yüzde 59,2’si, yani her 10 kadından 6’sı asgari ücret civarında (asgari ücretin altı ile asgari ücretin yüzde 20 fazlası arasında) ücret alıyor. Asgari ücretin yarısından az bir ücretle çalışanların oranı ise genelde yüzde 4,9 iken kadınlarda bu oran yüzde 8’e yakın.

ÖZEL SEKTÖRDE DURUM DAHA DA VAHİM

Özel sektörde çalışan 4,4 milyondan fazla kadın çok daha büyük bir ücret eşitsizliğiyle karşı karşıya. Özel sektörde asgari ücretin altında ücret alanların oranı genel olarak yüzde 21,7 iken, kadınlarda bu oran yüzde 32,5’i buluyor. Özel sektördeki kadın işçilerin yüzde 9,3’ü ise asgari ücretin yarısının bile altında ücretle çalışıyor.

Asgari ücretin altı ile asgari ücretin yüzde 20 fazlası arasında ücret alan kadın işçilerin oranı ise yüzde 76. Buna göre, özel sektörde her dört kadından üçü asgari ücret civarında ve altında ücret alıyor.

KADINLARIN ORTALAMA ÜCRETİ ASGARİ ÜCRETE DAHA YAKIN

Kadınların aylık ortalama ücret ve maaş geliri, 2006 yılında asgari ücretin 1,81 katıyken 2019’da asgari ücretin 1,24 katına geriledi.

Buna karşılık erkeklerin aylık ortalama ücret ve maaş gelirleri kadınlarınkinden daha yüksek. 2006’da erkeklerin aylık ortalama ücret ve maaş geliri asgari ücretin 2,03 katıyken, 2019’da 1,49 katı oldu.

Bu veriler, ücretler açısından toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gözler önüne seriyor. Asgari ücret ile kadınların ortalama ücretleri arasındaki fark giderek azalıyor.

1-4-milyon-kadin-asgari-ucrete-bile-erisemiyor-814530-1.