Yaz aylarının başlamasıyla birlikte adliye salonlarında işleri olan yurttaşlar tarafından 2024 adli tatil ne zaman sorusunun yanı sıra adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2024 adli tatil ne zaman? Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte detaylar.

2024 adli tatil ne zaman? Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Her yıl yaz aylarında ilan edilen adli tatilin 2024 ’te ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği pek çok yurttaş tarafından merak konusu. Adli tatil süresi boyunca mahkemelerin kapalı olacak olması sebebiyle 2024 adli tatil ne zaman sorusu adliyede işleri olan pek çok yurttaş için önem arz ediyor. Peki, 2024 adli tatil ne zaman? Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte detaylar.

2024 adli tatil ne zaman?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre “Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlar.” İfadeleri yer alıyor.

Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Buna göre; 2024 adli tatili 20 Temmuz tarihinde başlayacak 31 Ağustos tarihinde ise sona erecektir. 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle de yeni adli yıl başlayacak.

Adli tatil nedir?

Adli tatil mahkemelerin her yıl yılda bir kez olmak kaydıyla girdikleri tatil döneme denir.

Adli tatil sürecinde hangi davalar görülür?

Adli tatilde sadece aşağıda belirtilen dava ve işler görülür:

 1. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
 2. Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
 3. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
 4. Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
 5. Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
 6. İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
 7. Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
 8. Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
 9. Çekişmesiz yargı işleri.
 10. Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
 11. Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
 12. Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.