7 Adım:
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

1. İlgi
2. Bilgi
3. Karar
4. Hazırlık
5. Emek
6. Sonuç
7. Değerlendirme

Değerli Dünyadaş Yurttaşlar,
Sanımca her proje
için geçerli bu adımlar.
Tek ya da çok kişi,
tek ya da çok örgüt için.
Ne dersiniz?