Afet bölgesindeki soruna hızla çözüm bulunmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede gıda güvencesi ve 5-6 yaş altı çocukların beslenme sorunlarına ilişkin yaptıkları saha araştırmasının raporunu paylaştı. TTB ve SES, eylül ve kasım aylarında yaptığı saha araştırması sonrasında bölgedeki gıda krizine ilişkin özetle şu önerileri sıraladı:

• Mutfak koşullarının iyileştirilmesi, mutfaksız hanenin kalmaması.

• Çocuklara uygun, kültüre ve yerele özgü, yeterli gıda desteğinin sağlanması.

• Kronik hastalığı olan, vitamin mineral yetersizliği olan çocuklar gibi yüksek riskli gruplarının sağlık takiplerinin yapılması.

• Gıda ve su desteğinin adaletli dağıtımının sağlanması.

• Elektrik, su kesintisi gibi kesintilerin en aza indirilmesi.