Yoksul hanelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Kömür sevkiyatının kimlere yapılacağı ise il ya da ilçede bulunan 'vakıflarca' belirlenecek. Vakıflar aynı zamanda kömürlerin ihtiyaç sahibi hanelere dağıtım organizasyonunu da üstlenecek.

Kaynak: AA
AKP'den yerel seçim hamlesi: Vakıflarla kömür dağıtacaklar
Fotoğraf: AA

AKP, 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayınlanan göre, ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılacak.

Ancak söz konusu kömür yardımının kimlere gideceği il ve ilçede kurulu bulunan 'vakıflarca' muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları Bakanlıkça değerlendirilerek kesinleştirilecek. 

Resmi Gazete kararında söz konusu vakıfların isimlerine dair herhangi bir bilgi ise yer almıyor.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre il ve ilçe bazında hane başına tahsis edilecek kömür miktarları bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ile afet, acil durum ve benzeri unsurlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca belirlenecek.

Yardımdan faydalanacak haneler, her bir il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları Bakanlıkça değerlendirilerek kesinleştirilecek.

Teslimatı yapılan kömür, muhatap hanenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek.

Kömür teslimatları, Bakanlıkça belirlenen il ve ilçe bazlı hane başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde hanelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

DAĞITIM ORGANİZAYONU DA VAKIFLAR TARAFINDAN YAPILACAK

Vakıflara ve vakıflarca belirlenen hanelere yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) genel müdürlüğünün görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre düzenlenen sevkiyat programı dahilinde gerçekleştirilecek. Sevkiyat programı belirlenen plana göre yapılacak.

İhtiyaç sahibi haneler için ısınma amaçlı kömürler öncelikli olarak TKİ'den temin edilecek. Teminin TKİ tarafından sağlanması halinde kömürler, vakıflarca bildirilen teslim yerlerine sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla ilgili kurumlar sorumluluğunda nakledilecek.

TKİ dışındaki tedarikçilerden kömür temin edilmesi halinde ise kömürler Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelere göre temin edilecek ve ilgili kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin sorumluluğunda nakledilerek indirilecek.

Kömürlerin ihtiyaç sahibi hanelere il ve ilçeler içerisinde dağıtım organizasyonu ilgili valiliğin koordinasyonunda vakıflar tarafından yapılacak. Vakıflar tarafından kömür dağıtımı yapılırken valilikler gözetiminde kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemleri alınacak.