Akşam saatlerinde bir duyuru yayımlayarak TİP Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğini açıklayan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci Can Atalay kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kaynak: Haber Merkezi
Anayasa Mahkemesi’nin ikinci Can Atalay kararı Resmi Gazete’de

Akşam saatlerinde bir duyuru yayımlayarak TİP Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğini açıklayan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci Can Atalay kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, duyuruda da belirtildiği gibi, Can Atalay’ın bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. İlgili hüküm oybirliği ile alındı.

AYM’nin Atalay’ın başvurusuyla ilgili hükmü şöyle:

VII. HÜKÜM

A. Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ve bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA OYBİRLİĞİYLE,

B. 1. Anayasanın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE OYBİRLİĞİYLE,

2. Anayasanın 67. maddesinde güvence altına alman seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve Anayasanın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE Muammer TOPAL, İrfan FİDAN ve Muhterem İNCE’nin karşı oyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

C. Kanıtın bir örneğinin Anayasa Mahkemesinin icra edilmemiş olan Şerafettin Can Atalay (2) kararı ile eldeki başvuruya ilişkin Şerafettin Can Atalay (3) kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için anılan mahkemeye (E.2021,1178) GÖNDERİLMESİNE OYBİRLİĞİYLE,

D. Başvurucuya talebiyle bağlı kalınarak net 100.000 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE OYBİRLİĞİYLE,

E. 2.220,60 harç ve 18.800 TL vekalet ücretinden oluşan toplam 21.020,60 TL yargılama giderinin başvurucuya ÖDENMESİNE OYBİRLİĞİYLE,

F. Ödemenin kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,

G. Kararın bir örneğinin bilgi için ve ilgileri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisine, Adalet Bakanlığına ve Hâkimler ve Savcılar Kuruluna GONDERİLMESİNE 21/12.2023 tarihinde karar verildi.