AYM kararı da kadının lehine

Anayasa Mahkemesi (AYM) siyasi parti kongresinde mahalle temsilcisi olarak görev yapan Nuriye Ayhan Altıner’in aynı siyasi parti üyeleri M.K. ve R.T. tarafından tehdit edilmesinin ardından önleyici tedbir talebinin reddedilmesi nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi.

Altıner, siyasi parti kongresinin düzenlenmesinde mahalle temsilcisi olarak görev yaptığı sırada, aynı siyasi parti üyeleri M.K. ve R.T tarafından tehdit edildiğini öne sürerek şikâyetçi oldu. Başsavcılık, Altıner’in 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ uyarınca önleyici tedbir kararı verilmesi talebinde bulundu. Aile Mahkemesi, M.K. ve R.T. hakkında başvurucuya karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmama, başvurucunun bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmama tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Kararda; tedbirin üç ay süreyle geçerli olduğu ve tedbire uyulmaması halinde zorlama hapsine hükmedileceği belirtildi. Ancak, M.K. ve R.T., Altıner’i tehdit etmediklerini belirterek tedbir kararı verilmesi için şartların oluşmadığını ileri sürdü. Aile Mahkemesi, itirazı inceleyerek mahkeme kararının kaldırılmasına kesin olarak karar verdi. Altıner, yaptığı önleyici tedbir talebinin reddedilmesi nedeniyle maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğini iddia ederek AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM, Altıner’in maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi. AYM kararında "İtiraz merciinin aile içi şiddet ve ısrarlı takip dışındaki durumların veya kadına yönelik aile içinde gerçekleştirilmeyen tüm şiddet eylemlerinin 6284 sayılı Kanun’un kapsamının dışında tutulması gerektiği sonucunu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının anayasal güvencelere aykırı olduğu açıktır” denildi.