Bakan’a Sputnik grevi soruları
Fotoğraf: TGS

Haber Merkezi

İstanbul Milletvekili Keziban Konukçu, Sputnik greviyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Konukçu, “Türkiye’nin imzalayarak taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi ile de örgütlenme hakkının serbestçe kullanılmasını sağlamada tüm tedbirlerin alınması hususunda yükümlülüğü bulunmaktadır” dedi.

Konukçu Bakan Işıkhan’a "Bakanlığınızca Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın çalışanların sendikal haklarını kullanmalarına yönelik olarak kanuna, anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olarak gerçekleştirmiş oldukları ihlallere karşı herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Anayasal haklarını kullanmaları nedeniyle işten atılan basın çalışanlarının işe iadeleri, adil bir ücretin toplu iş sözleşmesi ile garanti altına alınması, Anayasa ve kanunlarla korunmuş sendikal haklara saygı gösterilmesi ve ajansın masaya dönmesi taleplerinin karşılanması amacıyla bakanlığınızca bir girişimde bulunulması düşünülmekte midir?" sorularını sordu.