Birlikte emeğin yüzyılını örgütleyeceğiz
Fotoğraf: DİSK

Haber Merkezi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) geçtiğimiz hafta düzenlediği 17. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Kararları’nı yayımladı. Bildirgede, “Ülkemizi içinde bulunduğu ekonomik, politik ve toplumsal kriz ortamından çıkarmak, cumhuriyeti halk egemenliğiyle güçlendirmek şarttır. Nüfusunun neredeyse dörtte üçünün ücret gelirleriyle yaşamını sürdürdüğü bir ülkede halk egemenliğinin zorunlu koşulu örgütlü işçi sınıfıdır” denildi.

Bildirgede alınan bazı kararlar ise şöyle: “İşçi sınıfını üretimdeki herhangi bir araç-gereçten farksız basit bir meta olarak gören bu düzene karşı Emeğin Türkiye’si için mücadele ediyoruz. Sermayeyi koruyan ve kollayan, işçi sınıfını ezen ve sömüren bu düzene karşı örgütleniyor ve sesimizi yükseltiyoruz. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz ve hakkımızı istiyoruz. DİSK olarak işçi sınıfı ve tüm emekçiler için sosyal güvence, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ayrımcılık yasağı, grevli toplu iş sözleşmeli sendikal haklar ve insanca yaşamaya yetecek bir gelir sağlayan güvenceli iş, özetle insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşam talep ediyoruz.

• Büyüyen eşitsizliklere karşı gelirde adalet için mücadeleyi yükselteceğiz.

• Gelirde adaleti sağlamanın en etkili yolu olarak sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkının önündeki işkolu/işyeri barajlarının ve fiili engellerin, özellikle işverenlerin çoğunluk tespitlerine itiraz hakkının kaldırılmasıdır. ILO standartlarına uygun sendikal hakların sağlanmasını ve bunun için 6356 sayılı Yasa’nın değiştirilmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi sayısını artıracak ve tüm çalışanların toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması için mücadeleyi sürdüreceğiz.

• Gelirde adalet için grev hakkı şart diyoruz. Hak grevi, dayanışma grevi ve genel grevi de kapsayan grev hakkını savunmak için; grev erteleme/yasaklama rejimine son verilmesi için mücadeleyi yükselteceğiz.

• Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmayacağının bilinciyle, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi toplanan bir vergi sistemi istiyoruz. Ücretlerin ve tüketimin üzerindeki vergi yükünün azaltılarak, servetin, kârın ve rantın vergilendirilmesi için mücadeleyi yükselteceğiz.”