Sağlıkçılar, sağlık alanındaki değişikliklerle ilgili kanun teklifine tepki gösterdi. Hekimler, değişikliğin sağlık alanındaki sorunları derinleştireceğini belirtti.

‘Bu sağlıksız kanun teklifine direneceğiz’
Fotoğraf: Evrensel

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan iktidar partilerinin oylarıyla geçirilen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Yapılmak İstenen Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin eylem yaptı.

TTB Genel Merkezi önünde yapılan eylemde konuşan TTB 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, "Kanun teklifinde yer alan değişikliklerin ülkemiz sağlık ortamına, hekimler ile sağlık emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarına, çalışma koşullarına bir iyileştirme getirmeyeceği açıktır. Bu değişiklikler ile şu an sağlık alanında yaşanan şiddetten aylar sonraya verilen poliklinik ve ameliyat randevularına, yurtdışına hekim göçünden malpraktis davalarına, ilaç sıkıntısından tıbbi ve cerrahi malzeme sıkıntılarına kadar herhangi bir sorun çözülemediği gibi mevcut sorunlar derinleşecektir" dedi. SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, "İktidarın muhatabı meslek örgütleri ve sağlık emekçileridir. Bizleri masaya kabul etmeden yapılan bu uygulamalar bizler için yeni mücadele tarzı demektir" dedi.

KAMUCU SİSTEM ŞART

CHP Bursa Milletvekili Dr. Kayıhan Pala da "Bu kanun teklifi Türkiye’deki sağlık sorunlarını çözme konusunda yetersizdir. Sermayenin taleplerini yerine getirmek yerine bilimin gereklerini yerine getirmek gerek. İtirazlarımızı gündeme getireceğiz. Türkiye’nin kamucu, eşit, ücretsiz erişilebilir bir sağlık sistemine ihtiyacı var” dedi.