Bütçe açığının milli gelire oranı 20 yılın zirvesinde

Ekonomi Servisi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) raporuna göre, Merkezi Yönetim Bütçe (MYB) açığının milli gelire oranı yüzde 5,4 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Faiz dışı bütçe açığı ise 1977 yılından bu yana kaydedilen en yüksek açığa işaret etti. TEPAV Bütçe İzleme Bülteni yayımlandı.

2023 yılının ekonomik değerlendirmesinin yapıldığı bültende, "2023 yılında MYB dengesi bir önceki yıla göre neredeyse 10 kat artarak 1,375 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, Şubat 2023’te yaşanan depremler ve Mayıs 2023’teki seçimler kapsamında hayata geçirilen harcama artıcı düzenlemeler nedeniyle bütçe harcamalarının yüzde 124 oranında artmasının, buna karşılık gelirlerdeki artışın yüzde 81 seviyesinde kalmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. MYB açığının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 5,4 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yüzde 2,7 seviyesindeki faiz dışı bütçe açığının GSYİH’ye oranı ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre 1977 yılından bu yana kaydedilen en yüksek açığa işaret etmektedir" denildi. Merkezi Yönetim Bütçesi’nin cari dengesi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 95 oranında azalarak 8,8 milyar TL’ye gerilediği belirtilen raporda, "Bu ise yatırım nitelikli harcamalar için de borçlanmanın kaçınılmaz olduğu bir duruma işaret etmektedir." denildi.