Cengiz şimdi de Ankara’nın tarım arazilerini hedef aldı. Daha önce de eski ABB Başkanı Gökçek’in de imara açmaya çalıştığı bölgedeki proje onaylanırsa 158 futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı yok olacak.

Cengiz'in hedefinde tarım arazileri var

Gökay BAŞCAN

Mehmet Cengiz, daha önce Melih Gökçek tarafından hazırlanan imar planlarıyla yapılaşmaya açılan ancak TMMOB’nin açtığı davalar sonucu iptal edilen bölgedeki tarım arazilerini yok edecek. İmar planı olmayan Ankara’nın Polatlı ilçesi Şıhahmetli Mahallesi’nde tarım arazilerinin ve hayvan çiftliklerinin olduğu bölgeye güneş enerji santralı kurmak için harekete geçti. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinin sonuna gelinen proje onaylanırsa büyük bir tarım bölgesi yok olacak.

150 BİN PANEL KURULACAK

5’li çete üyesi Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş. yaklaşık 1 milyar TL harcayacağı güneş enerji santralı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre 112 hektar yani yaklaşık 158 futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi üzerine 150 bin adet güneş paneli 15 adet inverter (güç çevirici), 1 adet kuman merkezi binası ve şalt merkezi kurması planlanıyor. Yılda 150 milyon kilowatt saat üretim yapılması planlanan proje kapsamında 75 megawatt gücünde enerji depolama tesisi yer alacak.

Önemli tarım arazilerinden oluşan proje alanının ayrıca 400 metre doğusunda ağıl ve hayvan çiftliği de bulunuyor.

PLANLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Bölgede yapılaşmayı artıracak ve tarımı bitirecek ilk hamle dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek’ten gelmişti. Belediye tüm Ankara’ya ilişkin 2017’de 1/100000 ölçekli 2038 yılı hedefli ‘Ankara İli Çevre Düzeni Planı’nı Meclis’ten geçirdi. TMMOB`ye bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi planlara ortak dava açtı. Bilirkişi raporu doğrultusunda karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesi, planın imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesi ile iptal etti. Yine dönemin TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu tarafından yapılan açıklamada, “…tüm kenti ve kentlileri ilgilendiren üst ölçekli planın hukuka aykırı bir biçimde Ankara kentinin gelecek vizyonunu sadece konut ve trafik hacmi artışına bağlayan, doğal ve kültürel varlık değerleri görmezden gelerek, tarım, orman ve sulak alanlarının yoğun yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya bırakan rant odaklı planlarla Ankara`nın geleceğini ipotek altına alan Gökçek düzeni planı üst ölçekte sona ermiştir” denildi.

Gökçek’in talanına izin verilmeyen bölgeye bu kez de Mehmet Cengiz el attı. ÇED dosyasında, tarım arazilerinden oluşan bölgenin seçilme nedeni mülkiyet yapısı ve arazi fiyatlarının etkili olduğunu belirtildi. Proje onaylanırsa bölge Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ‘kamu yararı’ denilerek kamulaştırılacak.

Yine ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre ABB’nin projeye ilişkin verdiği görüşte bölgeye daha önce çevre düzeni planı iptal edildiği için üst ölçek planı üzerinden görüş oluşturulamadığı belirtildi. ABB, 2050 yılı hedefli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlık çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı.

∗∗∗

BOSNA’DA MEDYA PATRONU OLDU

Türkiye’de AKP’yle birlikte zenginleşen ‘beşli çete’ üyesi Mehmet Cengiz, Bosna Hersek’te açtığı medya şirketiyle AKP’ye yakın ve ‘Yeni Osmanlıcı’ olarak nitelenen SDA’nın propagandasını yapıyor. Cengiz’in kurduğu bu medya organında Türkiye’de AKP’ye yakın yayınlarda olduğu gibi nefret söylemleri had safhada. DW Türkçe’den Serdar Vardar ve Defne Altıok'un ortaya çıkardığı belgelere göre; 2004 yılında özelleştirilerek Cengiz’e satılan Eti Bakır A.Ş., Bosna Hersek’te 29 bin euro sermaye ile Simurg Media adı altında bir şirket kurdu. Ülkede yayınlanan medya raporlarına göre reklam gelirlerinin özellikle düşüşte olduğu 2015'te kurulan Simurg Media'ya bağlı iki adet basın yayın organı bulunuyor. Bunlar, günlük online haber sitesi Faktor ve haftalık siyasi dergi STAV.

DW Türkçe'ye konuşan Bosna Hersek Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Borka Rudic’e göre, Cengiz Holding'in medya yatırımının ekonomik gelir elde etmekten daha çok "politik hedef odaklı" olduğunun da bir göstergesi.