CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, okullarda ücretsiz yemek verilmesi ve kırtasiye malzemelerinin MEB tarafından karşılanması amacıyla “Milli Eğitim Temel Kanunu Ve İlköğretim Ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında” Meclis’e kanun teklifi verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Gürer'den okullarda ücretsiz yemek ve kırtasiye malzemelerine ilişkin kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zorunlu eğitim süresince öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi ve kırtasiye malzemelerine ilişkin TBMM’ye kanun teklifi verdi.

Kanun teklifinin özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim yükünün önemli ölçüde hafiflemesini sağlayacağını ifade eden CHP’li Gürer, ekonomik kriz ve hayat pahalılığının giderek arttığı bir süreçte, çok sayıda ailenin, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayacak duruma geldiğini belirtti. 

TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sunan Gürer, dezavantajlı olan ailelerinin zorunlu eğitim sürecinde olan çocuklarının kırtasiye malzemelerinin ücretsiz olarak dağıtılması, öğrencilere ayrıca ücretsiz yemek verilmesini istedi.

KRİZİN ETKİLERİ EĞİTİM ALANINDA DA GÖRÜLÜYOR 

Milli Eğitim Temel Kanunu ve İlköğretim ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde, Türkiye’nin büyük bir ekonomik kriz yaşadığını, krizlerin etkilerinin ise sadece genel ekonomik durumu değil, aynı zamanda günlük yaşamın farklı alanlarında da kendini gösterdiğini ifade etti.

Gürer’in kanun teklifine ilişkin açıklaması şöyle:

“Gelecekte potansiyellerini tam anlamıyla kullanabilmeleri için kaliteli eğitime erişimleri sağlanmalıdır. Ama maalesef ekonomik kriz, gençlerin eğitim ve gelişim dönemlerini olumsuz etkileyen faktörleri beraberinde getirmiştir. Öğrenciler kriz ortamında sağlıklı beslenmeye ulaşmada zorlanma, gerekli kırtasiye ve okul malzemelerini temin etme konusundaki maddi sıkıntı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

KIRTASİYE MALZEMELERİNİN FİYATLARI ÇOK ARTTI 

Enflasyonun artışı, bu sorunun temel nedenlerinden biri olup kırtasiye malzemelerinin fiyatlarının bu denli yükselmesi de ailelerin maddi yükünü artırmaktadır. Bu durum aynı zamanda ailelerin diğer temel ihtiyaçları ile eğitim masrafları arasında denge kurmasını güçleştirmektedir. Ayrıca bu durum, çocukların sosyal-duygusal durumlarını olumsuz etkileyebilir. Çocuklar, ailelerin ekonomik durumunu fark ettiklerinde, kendilerini güvensiz ve yetersiz hissedebilirler. Bu da onların okuldaki uyum sorunlarına ve davranış bozukluklarına yol açabilir.”  

ÖĞRENCİYE ÜRETSİZ YEMEK VERİLMELİ 

CHP’li Milletvekili Gürer, zorunlu eğitim süreci boyunca tüm öğrencilere yemek ve gerekli kırtasiye malzemelerinin ücretsiz olarak sağlanmasının, ailelerin bu zorlu süreçte nefes almalarına yardımcı olacağını, ayrıca gelecek nesillerin gelişim ve eğitim dönemlerini potansiyellerine odaklanarak geçirebilmelerine büyük katkı sağlanacağını kaydetti. 

“Milli Eğitim Temel Kanunu Ve İlköğretim Ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”

MADDE 1- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 53’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Zorunlu eğitim süresi boyunca öğrencilerin gereksinim duyduğu kırtasiye malzemeleri Bakanlıkça belirlenerek, eğitim -öğretimin başladığı hafta içerisinde ücretsiz olarak dağıtılır. Bu kapsamda yapılacak giderler, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır.”

Madde 2- 12.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Geçici Madde 12-. Eğitim kurumlarında zorunlu eğitim süresi boyunca öğrencilerin gereksinim duyduğu ve sağlıklı gelişimi açısından gerekli gıdalar ücretsiz olarak Bakanlıkça karşılanır. Yarım gün eğitim yapan eğitim kurumlarında sabah vakti eğitime başlayacak olan öğrencilere kahvaltı, öğle vakti eğitime başlayacak olan öğrencilere ise öğle yemeği meccanen verilir. Tam gün eğitim yapan eğitim kurumlarında ise ara öğün ve öğle yemeği öğrencilere meccanen verilir. Verilecek olan beslenmenin içeriği Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından çocukların gereksinimi göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir.”