CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan sağlık alanındaki kanun teklifinin 25. maddesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kanun teklifinde sağlık çalışanları ile ilgili sorunlu yaptırımlar olduğunu kaydeden Kara, aile hekimleriyle ilgili maddenin zarar verici hükümler taşıdığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Kara: Meclis'te görüşülecek teklif, hekimleri cezalandırmaya yönelik

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülecek olan ve sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin aile hekimleri ile ilgili bölümünün 'cezalandırma' amacı taşıdığını söyledi.

Teklifle, hekimlerin hak temelli eylemselliğinin kısıtlanması amacı güdüldüğünü kaydeden Kara, "Hekimlerimizin cezalandırılmaya değil hakkının teslim edilmesine ihtiyacı var" ifadesini kullandı. 

"CEZALANDIRMA EYLEMİ MEŞRU HALE GETİRİLİYOR"

Özellikle deprem bölgesindeki aile hekimlerinin ve aile sağlığı merkezlerinin özverili çalışmalarına dikkat çeken Nermin Yıldırım Kara, "Tüm bu kısıtlı olanaklara, her yeni çıkan düzenlemeyle maddi ve manevi olarak zarara uğratılmalarına rağmen aile hekimlerinin özellikle deprem bölgesindeki çalışmalarını yakından takip ettik. Bu konuda kendilerinin emeklerine saygı duyuyoruz ve iktidardan da aynı tutumda bulunmasını talep ediyoruz. Şimdi yeni bir kanun teklifini meclise getirdiler. İçerisinde sağlık çalışanları ve hekimlerimizle alakalı oldukça sorunlu yaptırımlar getiren bu teklifin çalışmalarına aşina olduğumuz ve sürekli olarak iletişimde kaldığımız aile hekimleriyle ilgili olan maddesinin oldukça zarar verici hükümler taşıdığını belirtmemiz gerekiyor. Biz deprem bölgesinde henüz yerine yenilerinin yapılmadığı aile sağlığı merkezlerinden, zor şartlarda çalışan aile hekimi ve sağlık çalışanlarından bahsederken, şiddete dair soru önergelerimizle veriler ve düzenlemeler talep ederken söz konusu düzenlemenin 25. maddesi ile bir iyileştirmeden çok cezalandırma eylemi meşru hale getiriliyor. Birçok sendikanın ve sağlık emekçisinin belirttiği üzere; hukuka aykırı düzenlemeler ile hekimlerin hak temelli eylemselliği de kısıtlanmak isteniyor. Hekimlerimizin cezalandırılmaya değil hakkının teslim edilmesine ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

"İPTAL EDİLEN DÜZENLEMELER KANUNLAŞTIRILIYOR"

Daha önce sağlık emekçilerinin örgütlenmesiyle iptal edilen düzenlemelerin şimdi kanunlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüze getirilen 25. Madde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının aldığı destek ödemesinin uyarma cezasıyla bir ay, kınama cezasıyla iki ay, aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla üç ay süresince yapılmayacağını öngörüyor. Toplam altı ay ve üzerinde ödeme kesintisinde ise mevcut sözleşmelerinin feshedileceğini belirtiyor.

Yani sendikaların da belirttiği üzere; daha önce mücadele ile iptal edilen Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin disiplin uygulamalarını bu sefer kanunlaştırarak önümüze koyuyor. Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın da ortaya koyduğu üzere; kritik olan şey aynı suçtan dolayı sağlık emekçilerinin birden çok cezalandırılmasıdır. Bu bir kere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 7 numaralı protokolün 4. Maddesi olan “Aynı Suçtan İki Defa Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı”na da aykırı bir madde. Yine iktidar muhatabı olduğumuz evrensel hiçbir kurala riayet etmeyeceğini gösteriyor. Telafisi mümkün olmayan cezalar ile sağlık emekçilerini daha da güvencesiz bir ortama sürüklüyor ve buradaki direnişi kırılgan hale getirmeye çalışıyor.

Deprem bölgesinde, zor şartlarda çalışmalarını sürdüren ve bütün maddi kısıtlamalara rağmen depremzedelere ilk anda müdahale etmeye çalışan aile hekimlerinin bu duruma düşürülmesine şiddetle karşıyız ve tavrımızı da belli edeceğiz."