Gerici vakıfla imzalanan protokole göre vakfın öğreticileri boş derslere girebilecek. Protokolü protesto eden Eğitim Sen “Öğrencileri karanlığa teslim etmeyeceğiz” dedi.

Çocuklar gerici vakfa emanet
Fotoğraf: BirGün

Mustafa KÖMÜŞ

İstanbul’da Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerici Muavenet İlim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokolün detaylarına ulaştı. Protokole göre vakfın öğreticileri ilçede derslere girebilecek.

Milli Eğitim Bakanı’nın “Protokol yapmaya devam edeceğiz” dediği dinci yapılara bir vakfın daha eklendiği ortaya çıktı. Esenyurt İlçe Müdürlüğü ile Muavenet İlim ve Kültür Vakfı arasında Kasım 2023’te protokol imzalandı.

Vakfın başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Muavenet İlim ve Kültür Vakfı olarak; öğrencilerin öncelikle manevi değerlerini hatırlatmaları, milli ve kültürel değerlere sahip çıkarak birlik beraberlik ruhunun karakterlerinde tesisi, toplumsal hayata hazırlanmaları, teknoloji bağımlılığının zararlı etkilerinden korunmaları, meslek tercihlerine yardımcı olunması, kitap okuma alışkanlıklarını arttırılması ve benzeri fayda görülen konuların eğitimini vermek amacıyla okulda, sınıflarda ve konferans salonlarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gözetiminde ve işbirliğinde ilköğretim ve ortaöğretim kapsamında öncelikle pansiyonlu eğitim kurumları dahil ilkokul, ortaokul ve liselerde uygun görülen haftanın belirli gün ve saatlerinde okulun tüm öğrencilerine örgün eğitim saatleri dahilinde eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde seminer, konferans, söyleşi ve benzeri etkinlikleri düzenlemek amacıyla faaliyetlerimizi yapabilmek için onayların tarafınızca verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.”

Bu dilekçenin ardından protokol imzalandı. Üç yıl süreliğine imzalanan protokol kapsamında vakfın öğreticileri okulda, sınıflarda ve konferans salonlarında değerler eğitimi semineri verebilecek. Seminere katılım veli iznine tabi olacak. Etkinlikler haftanın belirli gün ve saatlerinde yapılacak. Protokole dair diğer detaylar ise şöyle:

• Okul müdürü seminer düzenlemesinde vakıf gönüllü öğreticilerine destek olacak. Eğitim öğretim saatlerinde seminer planlaması yapacak.

• Öğretmenin raporlu ya da izinli olduğu günlerde vakıf öğreticileri değerler eğitimi konuları dahilinde sınıflarda seminer tertipleyebilecek, eğitim kurumu fiziki ortamı hazır edecek.

VİZYONLARI MEDRESE İHTİYACINI GİDERMEK

Vakfın sitesinde yer alan bilgiler ise enteresan. Buna göre vakfın ‘Misyonumuz’ kısmında şu ifadeler yer aldı: “Vakfımız, inanç ve kültür hayatının canlı tutulması, toplumun her kesimine yardım eli uzatılması, değerler eğitimine katkı sağlanması gibi alanlarda rol üstlenmektedir. Amacımız, insanlığın huzur, barış ve refah içinde yaşamasına katkıda bulunmak ve inançlı insanların ihtiyaçlarına cevap vererek, onların gelişimine katkı sağlamaktır.”

‘Vizyonumuz’ kısmında ise şu ifadeler kullanıldı: “Elde ettiği kaynaklarla iman hizmetleriyle uğraşanlara burs vermek, medreselerin ihtiyaçlarını gidermek gibi hizmetlerde bulunan vakfımız, inanç ve kültür hayatının canlı tutulması için de yoğun bir şekilde çalışmalar yürütmektedir.

Bu doğrultuda, Ramazan aylarında iftar faaliyetleri, hatim programları, seminerler ve sohbetler düzenlenmekte; bayramlarda ve özel günlerde de özel programlar hazırlanmaktadır. Kurban Bayramı’nda ise kurban faaliyetleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca ihtiyaç halinde hac ve umre organizasyonları gerçekleştirilerek, inanç ve ibadet hayatının zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır. Tarihi geziler ve ziyaretler de vakfımızın kültürel faaliyetleri arasında yer almaktadır.”

∗∗

KARANLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ

Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şubesi Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protokolü protesto etti.

Eğitimin bir uzmanlık alanı olduğunu belirten Eğitim Sen’liler buna karşın MEB’in ÇEDES benzeri protokoller ve ‘değerler eğitimi’ gibi adımlarla gerici, antidemokratik yönde yol almaya çalıştığını ifade etti.

Protokolün kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Protokol kapsamında işlenecek konu başlıkları, laiklik ve bilimsellikten uzak, öğrenciyi geleceğe hazırlamak yerine vakıflara yeni faaliyet alanları yaratmakta, mürit devşirme olanağı sunmakta ve adeta Eğitim-Öğretimin paydaşı imtiyazı tanımaktadır.

Buradan Milli Eğitim Müdürlüğü’nü uyarıyoruz!

Eğitim öğretmenlerin işidir, vakıflara, tarikatlara, cemaatlere ve derneklere devredilemez! Milli Eğitim Müdürlüğü vakıflardan yana değil öğretmenlerinden, öğrencilerinden yana olmak zorundadır. Bu açıdan protokol derhal iptal edilmelidir. Siz protokollerin ısrarındaysanız biz de okullarımızı, öğrencilerimizi korumanın ısrarında olacağız! Okullarımızı ve öğrencilerimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz!”