Yeni gelir vergisi diliminin 110 bin lira olduğunu hatırlatan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emekçilerin ciddi gelir kaybına uğrayacağının altını çizdi.

Dilim dilim soygun!
Fotoğraf: ANKA

Emek Servisi

Gelir vergisi tarife dilimlerinin düşük belirlenmesi nedeniyle bu yıl da işçiler gelir kaybına uğrayacak. Vergide adalet için hazırlanan kanun teklifinin TBMM’den oybirliği ile geçirilmesini isteyen DİSK Yönetim Kurulu konuya ilişkin açıklama yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni ilk gelir vergisi diliminin 110 bin TL olarak belirlendiğini hatırlattı.

Çerkezoğlu, Bu durumun ücretlilerin erkenden bir üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermelerine neden olduğunu aktaran Çerkezoğlu, “Bu kadar yüksek enflasyon ortamında, yıl içinde bir üst vergi dilimine girdiği için eline geçen ücreti düşen işçilerin geçim mücadelesi daha da zorlaşmaktadır. 2000 yılında 2 bin 500 TL olan ilk vergi tarife dilimi, yeniden değerleme oranına göre artırılsaydı 2024’te ilk vergi tarife dilimi 288 bin 571 TL olarak uygulanmalıydı. Oysa 2024 için ilk vergi dilimi 110 bin TL olarak saptandı. Pek çok ücretli asgari ücret civarında bir ücretle çalışırken ilk vergi tarife diliminin asgari ücret kadar artırılmaması ücretlerin daha erken yüksek oranlarda vergilendirilmesine yol açıyor” dedi. Çerkezoğlu, işçilerin yıl içinde ciddi gelir kayıplarına uğrayacağına değindi.