Kamunun ihtiyaçlarının tedarikinden sorumlu DMO’nun verileri, Türkiye’yi krize götüren anlayışa ayna tuttu. 2018-2021 döneminde 1,4 milyon TL’lik taşıt alan kurum, yalnızca 2022 yılında ise 1,5 milyar TL’lik taşıt aldı.

DMO, ‘itibar için’ vites artırdı
Fotoğraf: AA

Mustafa BİLDİRCİN  

Kamunun taşıt alımlarına kısıtlama getiren tasarruf genelgeleri hemen her yıl kağıt üzerinde kalırken Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 1 No’lu Satınalma Daire Başkanlığı’nın verileri de taşıt alımı için harcanan fahiş paraları açığa çıkardı.

DMO’nun kamuda kullanılması amacıyla 2018-2022 döneminde satın aldığı taşıtlar için toplam 3 milyar 38 milyon 469 bin 521 TL ödeme yaptığı öğrenildi. Kurumun, yalnızca 2022 yılında satın aldığı taşıtlar için 2018-2021 döneminde aldığı tüm taşıtlardan daha fazla para ödediği belirlendi. 

AKP’nin ekonomik krizi önlenemez hale getiren politikaları, milyonlarca yurttaşı yoksulluğa sürükledi. İktidar hemen her krizde yurttaşa, “Kemer sıkmayı” öğütlese de kamunun harcamalarından tasarruf edilmedi. Cumhurbaşkanlığı’nca yayımlanan ve kamunun araç ve taşınmaz satın alımları ile kiralamalarına kısıtlama getirilen genelgeleri, bakanlıklar ve AKP’li yerel yönetimlerce kâğıt üzerinde bırakıldı. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedariki ile dağıtımdan sorumlu olan Devlet Malzeme Ofisi’nin verileri de taşıt alımları için harcanan paranın büyüklüğünü gözler önüne serdi. DMO 1 No’lu Satınalma Daire Başkanlığı’nın mali verilerine göre, 2022 yılında taşıt alımı için 252 adet sözleşme imzalandı. Müdürlüğün 2022 yılında kamu adına aldığı taşıtların toplam maliyeti 1 milyar 583 milyon 735 bin TL oldu. DMO’nun taşıt alımı için yalnızca 2022 yılında, 2018-2021 dönemini kapsayan dört yıldan daha fazla harcama yaptığı anlaşıldı. 

ÇARPICI ARTIŞ 

DMO 1 No’lu Satınalma Daire Başkanlığı’nca kamu kurumları adına piyasadan temin edilen araçlar için ödenen parada yıllar itibarıyla yaşanan çarpıcı artış da dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi’nin yayımlandığı 2019 yılında taşıt alım sayısı az da olsa düştü. Buna göre, 2019 yılında DMO, 179 adet sipariş üzerine 242 milyon 661 bin 19 TL’lik taşıt satın aldı. 

Taşıt alımı için harcanan parada 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan artış ise dikkat çekti. DMO, 2020 yılında taşıt alımı için 450 milyon 135 bin 630 TL para döktü. 2020 yılındaki toplam sipariş adedinin ise 247 olduğu bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 264 araç siparişinin toplandığı 2021 yılında DMO’nun harcadığı para kayıtlara, 464 milyon 854 bin 863 TL olarak geçti.