BirGün, müfredat değişikliği kapsamında hazırlanan içeriklere ulaştı. Temel Yaşam Becerileri dersinin İletişim ünitesinde “Hz. Muhammed’in beden dili”, Eleştirel Düşünme ünitesinde “Tefekkür” gibi konular yer aldı.

Eleştiriye bile dini 'referans'

Mustafa BİLDİRCİN

Saray’ın talimatıyla eğitim alanında peyderpey hayata geçirilen müfredat değişikliği kapsamında hazırlanan ders içeriği, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. İlkokulda okutulacak, “Temel Yaşam Becerileri” dersinin ünite içerikleri, iktidarın dini eğitimi ilkokula kadar indirme çabasını gözler önüne serdi. Toplam iki ünite ve 10 konu başlığından oluşan dersin tüm içeriklerine dini konuların yerleştirildiği belirlendi. Dersin, “İletişim” ünitesinde, “Hz. Muhammed'in beden dilini etkili kullanması” örneği verilirken “Eleştirel Düşünme” ünitesinde, “İslam dininin eleştirel düşünmeye verdiği değer” anlatıldı.

Saray’ın talimatıyla hazırlıklarına başlanan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından duyurulan müfredat değişikliği kapsamında hazırlanan yeni ders içerikleri belli oldu. Ders içerikleri, iktidarın eğitimi dinselleştirme çabasının ulaştığı boyutu ortaya koydu.

HER KONUDA DİNE REFERANS

Bölümler halinde hayata geçirilen müfredat değişikliği ile ilkokul kademesine, “Temel Yaşam Becerileri” dersi getirildi. Talim ve Terbiye Kurulu’nca hazırlanan ders içeriğine göre, ders toplam iki üniteden oluştu. Ünitelerin her birinin beşer konu başlığı içerdiği görüldü. Ders kapsamında anlatılacak neredeyse tüm konularda dine referans yapıldı.

Temel Yaşam Becerileri dersinin ünite içeriklerinden bazıları, “İletişim, Sorumlu Olma, Eleştirel Düşünme, Sağlıklı Yaşam, Stresle Baş Etme, Bilinçli Tüketim” ve “Takım Çalışması” konu başlıkları altında bir araya toplandı. Hemen her konu başlığı altında dine referans yapılması dikkati çekti. Konu başlıkları altında yer alan ve iktidarın eğitimi dinselleştirme çabasına ayna tutan bazı içerikler şöyle sıralandı:

İLETİŞİM: İletişimde beden dilinin önemini açıklar. Hz. Muhammed’in beden dilini etkili bir şekilde kullanmasına ilişkin örneklere (Konuşurken tüm bedeniyle muhatabına dönmesi, küçük çocuklarla konuşurken onların göz hizasına inmesi gibi) yer verilir.

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME: İhtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmanın yollarını sunar. İslam dininin ilk emrinin, “Oku” olduğu vurgulanıp bilgiye verdiği önem belirtilir.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME: Eleştirel düşünmenin önemini tartışır. İslam dininin eleştirel düşünmeye verdiği değer, akletme, tefekkür gibi kavramlar üzerinden açıklanır. Türk İslam tarihinden konu ile ilgili örnekler anlatılır.

SAĞLIKLI YAŞAM: İslam dininin temizliğe verdiği öneme vurgu yapılır, temizliğin maddi ve manevi boyutları olduğu izah edilir. Her ibadet için temizliğin ön şart olması örneği ile temizliğin önemi vurgulanır. İslam dininin koruyucu hekimliğe verdiği önem üzerinde durulur.

TAKIM ÇALIŞMASI: Türk İslam kültüründen istişarenin önemi ile ilgili örnekler verilir.