İktidarın "Gençlere evlilik kredisi" sözleri ile duyurduğu Aile ve Gençlik Fonu, enerji gelirlerinin yüzde 20'sini "yutacak." Muhalefet, "belirsizliği" vurguladı.

Enerji gelirleri arka bahçeye mi?
Gabar Dağı’ndan çıkarılan petrol geliri de fona aktarılacak. (Fotoğraf: AA)

Hüseyin ŞİMŞEK

Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun ile enerji kaynakları tartışmalı bir fona daha “feda” edilecek. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni fonda geniş yetkilere sahip olacak. “Evlenecek gençlere 150 bin TL kredi” sözleri ile duyurulan fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcılarından oluşacak. Kurul kararları oyçokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından belirlenecek. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

“Yararlanıcılar hakkında net tarif yapılmadığı için” eleştiri konusu olan fonun gelirleri, petrol ve maden gelirlerinin yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle kurulan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan oluşacak. Bağış, yardım ve hibeler, fonun diğer kaynakları arasında yer alacak.

Kanunda fonun giderleri de tarif edildi. Buna göre fon, kaynakları teşvik, hibe, destek, kredi ile teminatlar için harcayabilecek.

ERDOĞAN YETKİLİ

Fonun çalışma usul ve esasları ile kaynakları ve giderleri, fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin usul ve esasları AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek.

Teklife hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda hem de Genel Kurul’da itiraz eden muhalefet, yeni bir fonun kurulmasını ve bu fona enerji gelirlerinin aktarılmasını kabul edilemez buldu. CHP milletvekilleri, ilgili bakanlıklar tarafından desteklemelerin yapılabilecek olmasına rağmen yeni bir fon kurulmasını hatalı buldu. CHP ayrıca denetime açık olmayan fonların kamu kaynaklarında kara deliğe dönüştüğünü de vurguladı.

PARTİ TEŞKİLATLARINA MI?

HEDEP milletvekilleri ise önemli kamu kaynaklarının aktarılacağı Fonun “Kimlere kaynak aktarılacağının” tarif edilmediğine işaret etti. HEDEP milletvekillerinin teklif hakkındaki değerlendirmeleri şöyle oldu:

“Kaynakları kamu kurumlarını projelerine mi dağıtacaklar, siyasi parti teşkilatlarına mı, aile üzerine çalışan sivil toplum örgütlerine mi, yoksa bizzat ailelere mi dağıtacaklar? Bunlar belirtilmemiştir… Paraların harcanmasını üst düzey birkaç bürokratın katıldığı bir komisyoncuğa bırakmak garip durmaktadır.”