Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü, 24 kişilik yabancı uyruklu çalışan listesinin, SIHHAT Projesi kapsamında ülkede "geçici koruma" altındaki sığınmacı ve diğer statüdeki yabancılara, sağlık hizmeti vermek amacıyla açılan Göçmen Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren proje personelini gösterdiğini bildirdi.

Kaynak: AA
Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğünden "yabancı uyruklu çalışan listesi" açıklaması

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü, 24 kişilik yabancı uyruklu çalışan listesinin, SIHHAT Projesi kapsamında ülkede "geçici koruma" altındaki sığınmacı ve diğer statüdeki yabancılara, sağlık hizmeti vermek amacıyla açılan Göçmen Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren proje personelini gösterdiğini bildirdi.

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projede yer alanların, görev sürelerinin proje süresiyle sınırlı olacak şekilde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında "Belirli Süreli İş Sözleşmesi" ile çalıştıkları belirtildi.

Açıklamada, "Kamu işçisi ya da kamu personeli statüsünde değildir. Göçmen sağlığı merkezlerinde yabancılara çalışma izni T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte, gerekli güvenlik soruşturmaları yapılmakta ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında ancak çalışma izni onaylanmış yabancı uyruklular istihdam edilebilmektedir. Güvenlik soruşturmasından geçmemiş kimse çalıştırılmamaktadır. Yabancı uyruklu personelin çalışma izinleri ise her yıl ilgili mevzuat kapsamında yeniden değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Göçmen sağlığı merkezlerinde sadece yabancılara hizmet verildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göçmenlerin aldığı sağlık hizmetleri ile vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetleri ayrıştırılmıştır. Sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın faydalanmasında göçmenlerin ek bir yüke sebep olmaması için alınan tedbirleri başka yönlere çekmek insaf ve vicdan sınırlarının dışındadır."