Genç intiharları derhal önlenmeli
Üniversiteliler, yaşamını yitiren arkadaşları için eylem yapmıştı. (Fotoğraf: BirGün)

Haber Merkezi

Halk ve ruh sağlığı uzmanları son dönemde yaşanan genç intiharlarına ilişkin uyarılarda bulundu. Yetkililere, intiharların derhal önlenmesi çağrısı yapan Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türkiye Psikiyatri Derneği ve İntiharı Önleme Derneği’nin de aralarında bulunduğu 7 kurum önlem alınmasını istedi. Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları, YÖK, TBMM, yerel yönetimler olmak üzere tüm toplumu genç intiharlarını önleme konusunda harekete geçilmesini talep eden 7 kurumun açıklamasında, yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

• Öncelikle gerçek bir halk sağlığı sorunu olan genç intiharlarının gerçek boyutlarını, nedenlerini, zaman içindeki değişimini ortaya çıkaracak bilimsel çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç bulunuyor.

• Üniversitelerde hâlihazırdaki olanaklarla bile gençlere yönelik uygulanabilecek çok sayıda psiko-sosyal destek mekanizmaları oluşturulabilir.

• Tekrarlayan intihar girişimlerinin gerçekleştiği yerlerde ruhsal sorunlar/hastalıklar ve intiharla ilgili kısa bilgilendirici afişler, broşürler hazırlanmalı, toplu taşıma araçlarındaki ekranlarda bilgilendirici kamu spotları yer almalı, ruhsal yardım almanın önündeki engellere yönelik farkındalık oluşturulmalıdır.

• Tıp fakültelerinde eğitim almakta olan hekim adayları için başa çıkma mekanizmalarını güçlendirip, iyilik halini artırmaya yönelik eğitimler ve destek hizmetleri geliştirilmelidir.

• İntihar ölümlerini azaltmadaki etkileri kanıtlanmış önlemlerin uygulanması konusunda ilgili kurumlar ve toplum bilgilendirilmelidir. Öncelikle ruh sağlığını korumayı ve güçlendirmeyi hedefleyen planlamalar yapılmalıdır. Bu planlamalar içinde gençlerin nitelikli eğitim hakkından eşit şekilde faydalanacağı, barınma, beslenme gibi temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanacağı, ekonomik ve sosyal olarak desteklenebileceği uygulamalar öncelenmelidir.

• Kamu kurumları bünyesinde çalışan psikolojik danışma merkezlerinin bilinirliği artırılmalı, insanların bu birimlerdeki ruh sağlığı profesyonellerinden hizmet alabilecekleri duyurulmalıdır.

Açıklamada, intiharların önlenebilmesi için Sağlık Bakanlığı önderliğinde detaylı bir plan hazırlanıp uygulamaya konması da talep edildi.