Haliç Üniversitesi’nde çalışan araştırma görevlileri, yaşadıkları ücret adaletsizliğine karşı bir açıklama yaptı. Maaşlarının devlet üniversitelerinde aynı unvanda çalışan akademisyenlerin maaş seviyesine yükseltilmesini isteyen akademisyenler, ücretlerinin de net maaş üzerinden ödenmesini talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi
Haliç Üniversitesi’nde ücret adaletsizliği: Akademisyenler taleplerini açıkladı

Haliç Üniversitesi kadrosundaki araştırma görevlileri net maaş üzerinden anlaşma sağlamış olmalarına rağmen brüt maaş aldıklarını belirtti, yaşadıkları hak ihlaline ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. 

Net maaş üzerinden anlaşma yapılmış olmasına rağmen, kendilerine brüt maaş ödendiği ve mobbing yapıldığına dikkati çeken akademisyenler, üniveriste yönetiminin uyguladığı adaletsiz maaş politikasına karşı bir araya geldiklerini vurguladı. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haliç Üniversitesi Araştırma Görevlileri olarak Üniversite yönetiminin uyguladığı adaletsiz maaş politikasına karşı bir araya gelmiş bulunuyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 8’e göre vakıf üniversitelerinde aynı unvanda çalışan akademisyenlerin maaşları devlet üniversitesinde çalışan akademisyenlerden düşük olamaz. Nisan 2020 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı, söz konusu kanunla ilgili olarak vakıf ve devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin maaşlarının devlet üniversitelerinde ödenen net veya brüt maaş üzerinde eşitlenebileceği şeklinde YÖK’ün yetkisi dâhilinde bulunmayan bir yorum getirmiştir. YÖK’ün neden olduğu muğlaklık sebebiyle kanun ile güvence altına alınmış hakkımızın kaybına neden olmuştur. Rektörlük Yazı İşleri Birimi’ne taleplerimizi içeren 47 adet dilekçe sunulmuş fakat resmi bir yanıt alınamamıştır. Müteveli Heyeti Başkanlığı ile görüşme talebimiz de yine olumlu sonuçlandırılmamıştır."

Kanunla güvence altına alınan haklarının gasp edildiğini kaydeden akademisyenler, sundukları 47 dilekçeye de yanıt alamadıklarını belirterek şu talepleri paylaştı: 

• Maaşlarımızın devlet üniversitelerinde aynı unvanda çalışan akademisyenlerin maaş seviyesine yükselmesi,

• Kurum içi adaletsizliğe son verilerek, kurumdaki diğer akademik personellerle maaşlarımızı net üzerinden almayı,

• Bordrolarımızın işçi bordrosu yerine akademik bordo olarak düzenlenmesini talep ediyoruz.