2022 yılı Halit Çelenk Hukuk Ödülü, Zafer Aydın’ın yazdığı "İşçilerin Haziranı: 15-16 Haziran 1970" isimli kitaba verildi.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

Değerlendirme sürecini tamamlayan Ödül Seçici Kurulu, 2022 yılı Halit Çelenk Hukuk Ödülü'nü alanları açıkladı. Kurul, 2022 yılı Halit Çelenk Hukuk Ödülü’nü Zafer Aydın’ın yazdığı "İşçilerin Haziranı: 15-16 Haziran 1970" isimli kitaba verdi.

Seçici Kurul Özel Ödülünü işlediği konu itibari ile Berivan Tapan’ın yazdığı "Savcı Doğan Öz'ü Vurdular: Bir Kontrgerilla Cinayeti" isimli kitaba verdi.

Akademik Destek Ödülü bu yıl üç eser arasında paylaştırıldı. Söz konusu eserler; Berivan Sevna Yılmaz’a ait "İlkel Birikim ve Arazi Toplulaştırma Uygulaması" konulu yüksek lisans tezi, Gözde Türkeli’ne ait ' Toplanma Hakkı Bağlamında Kanuna aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Suçu' konulu yüksek lisans tezi, Mehmet Can Ekzen’e ait Seküler Eleştiri Ve Laik Hukuk Bağlamında Cumhuriyet Dönemi İlk Romanlarına Bakış Konulu yüksek lisans tezi oldu.

Yapılan açıklamada, “Çelenk ailesi ve Seçici Kurul üyeleri olarak yakın zamanda aramızdan ayrılan Seçici Kurul üyemiz Av. Erşen Sansal’ın kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içindedir. Kendisi gerek sosyalist mücadele tarihi içinde gerekse hukuk mücadelesinde yeri doldurulamaz ender kişiliklerden birisidir. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Ödül töreni bu sene içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle Ankara’da yalnızca ödül sahiplerinin katılacağı bir buluşma ile gerçekleştirilecektir” denildi.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurulu üyeleriyse şöyle:

Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Av. Dr. Başar Yaltı, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay