Hem evde hem işte mesai

Haber Merkezi

KONDA Araştırma ile Borusan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı Değişim Raporu yayımladı. 77 ilin merkez dahil 379 farklı ilçesinde yaşayan 18 yaş ve üzeri 1.284’ü kadın 1.266’sı erkek olmak üzere toplam 2 bin 550 kişiyle yapılan araştırma, toplumsal cinsiyet rolleri, hane içi ilişkiler, istihdama katılım ve iyi olma hali ana başlıklarıyla gerçekleştirildi.

BAKIM YÜKÜ İÇİN 28 SAAT

Kadınların haftada ortalama 41 saat erkeklerin ise 46 saat çalıştığı aktarıldı. Kadınlar ev bakımı için haftada ortalama 22 saat harcarken, bu oran erkeklerde 7 saat. Çalışmayan kadınlar ev bakımı için haftada ortalama 24, çalışan kadınlar ise 14 saat ayınrıyor.  Erkeklerde ise bu ayrım olmadan 7 saat. Çalışma durumuna göre bakıldığında ev kadınları evin bakımı için haftada ortalama 28 saat harcıyor. Bu rakam Türkiye ortalamasından 12 saat daha fazla oluyor.

ALGIYI DEĞİŞTİRDİ

Yapılan araştırmaya göre ‘kadın çalışmak için eşinden izin almalıdır’ yargısını doğru bulanların oranı 10 yılda yüzde 66’dan yüzde 48’e indi. Bu ifadeye katılmayanların oranında ise yüzde 15 oranında bir artış oldu.

‘Kadının eşinden daha fazla para kazanması sorun olur’ yargısını yanlış bulanların oranı ise 10 yılda yüzde 46’dan yüzde 56’ya çıkmış. Yaş dağılımına bakıldığında ise 10 yıl önce bu yargıyı yanlış bulanların oranı sadece 18-22 yaş grubundakilerde yarıdan fazla olurken (yüzde 53), günümüzde her yaş grubunda bu yargıyı yanlış bulanların oranı yarıdan fazla.

‘Kadınlar doğaları gereği iyi yönetici olamazlar’ yargısını 10 yıl önce toplumun yüzde 23’ü doğru bulurken bu oran 13 puan gerileyerek yüzde 10’a düşmüş oldu.

10 yıl önce toplumun yüzde 66’sı ‘Kadının birinci görevi, evin sorumluluğunu üstlenmek ve çocuk yetiştirmektir’ yargısını doğru bulurken, bu oran günümüzde 9 puan azalarak yüzde 57 oldu. Bu yargıyı doğru bulanların oranı erkeklerde kadınlara göre daha fazla.