2022’de Ceza ve Tevkifevleri izleme kurullarının yaptığı cezaevi ziyaretleri raporlaştırıldı. Raporda eksikliklerle ilgili yapılan bin 839 öneriden 660’ının yerine getirilmediği öğrenildi. 24 cezaevinde doktor olmadığı bildirildi.

‘İçeride’, dışarıda hak gasbı sürüyor
Yeni açılan Yüksek Güvenlkli Cezaevleri’nde sık sık hak ihlalleri yaşanıyor. (Fotoğraf: AA)

Mustafa BİLDİRCİN

Hemen her gün yeni bir hak ihlali ile gündeme gelen cezaevlerine yönelik veriler, yaşananlara ayna tuttu. CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, milyarlarca liralık bütçeye rağmen tutuklu ve hükümlülerin yaşam alanlarındaki koşulların iyileştirilmesine yönelik yeterli adımların atılmadığını kaydetti.

Çalışmaya göre, 2022 yılında Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri izleme kurulları 399 cezaevi ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ardından heyet, bin 245 rapor hazırladı.

DOKTOR YOK

İzleme kurullarının hazırladığı raporlarda, cezaevlerindeki eksiklerle ilgili bin 839 öneri ortaya konuldu. Adalet Bakanlığı’nın ise bu önerilerin 660’ını yerine getirmediği bildirildi. CHP’li Özer, cezaevlerinde psikolog, doktor, diş hekimi, sağlık memuru, diyetisyen, cezaevi personeli eksiği olduğu ifade etti. Türkiye’deki 24 cezaevinde doktor olmadığının altını çizen Özer, “Hastalar zamanında müdahale ya da tedavi görememektedir” dedi.

Özer, sağlık, beslenme, haberleşme ve eğitim hakkı gibi en temel hakların ihlal edildiği cezaevlerinden yapılan şikayet başvurularının işleme alınmadığını savundu.

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer

KOMİSYON TEKLİFİ

Tutuklu ve hükümlülerin sorunlarını TBMM gündemine de taşıyan Özer, “Cezaevlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi, hak ihlallerinin önüne geçilmesi ve bu hususta devlet kurumlarınca gerçekleştirilmesi gereken politikaların tespiti amacıyla” Meclis Araştırma Komisyonu kurulması amacıyla TBMM Başkanlığı’na teklif sundu.

Teklifin gerekçesinde, özetle şunlar kaydedildi:

“Anayasa’nın 17’inci maddesi gereği bütün hakların temeli olan yaşam hakkı herkes gibi cezaevinde bulunan vatandaşlar açısından da gözetilmeli ve korunmalıdır. Tüm bunlar göz önüne alındığında, cezaevlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi, hak ihlallerinin önüne geçilmesi ve bu hususta devlet kurumlarınca gerçekleştirilmesi gereken politikaların tespiti için çalışmalar hazırlaması amacıyla TBMM’de Araştırma Komisyonu kurularak gerekli çalışmaların yürütülmesini arz ederim.”