Kısa bir süre önce yaşamını yitiren, Almanya’daki göçmen sendikacıların önde gelen liderlerinden Yılmaz Karahasan, uzun yıllar en üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı Metal Sanayi İşçileri Sendikası’nın (IG Metall) genel merkezinde anıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
IG Metall‘da Yılmaz Karahasan’a anma

Almanya’daki göçmen sendikacıların önde gelen liderlerinden, kısa süre önce hayatını kaybeden Yılmaz Karahasan, Metal Sanayi İşçileri Sendikası’nın (IG Metall) genel merkezinde anıldı.

Sendikanın Frankfurt’taki merkez binasında gerçekleştirilen “Göçmenler Komisyonu“ toplantısı kapsamındaki anmaya Karahasan’ın eşi ve kızıyla, sendikal ve siyasal mücadelesindeki yol arkadaşları, bazıları artık emekli üç kuşaktan sendikacılar katıldı. Bunlar arasında arasında 60'lı yıllardan bu yana Karahasan'ın  işçi ve göçmenlerin hakları için mücadelesine tanık olan, birlikte mücadele eden, sendika yönetiminde yer alan arkadaşlarından Ülkü Schneider-Gürkan, Nafiz Özbek, Nihat Öztürk, Manuel Campos da yer aldı.

Karahasan’ın da bir dönem başında bulunduğu “Göçmen Emekçiler Bölümü“nün Müdürü Dr. Fessum Ghirmazion’un davetiyle gerçekleştirilen anma töreninde Karahasan’ın hem bir sendikacı ve sendika eğitimcisi olarak, hem de aktif bir sosyal demokrat olarak verdiği mücadele, hedefleri anlatıldı, göçmen ve işçi hakları konusundaki kazanımlardaki, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadeledeki önemli katkıları dile getirildi. O’nun Almanya’ya işgücü göçünün ilk yıllarında yaygın olarak kullanılan “misafir işçi“ kavramına yönelik itirazı ve isyanının eşit haklar mücadelesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulandı.  

Türkiye kökenli göçmenlere, Almanya vatandaşı olmasalar bile yerel seçimlere katılma hakkı verilmesi için ya da çifte vatandaşlık hakkı tanınması için verdiği mücadeleyi yaşamının sonuna kadar inatla sürdürdüğü dile getirildi.

Bütün bunların yanısıra Karahasan’ın Türkiye’deki demokrasi ve özgürlük mücadelesine, sendikal örgütlerin uluslararası sendikal hareketle ilişkilerinin gelişmesine dayanışmanın da öncüleri arasında yer aldığı, Türkiye’de iki kez tutuklandığı, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından gıyabında beş yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve hapse girmemek için 14 yıl boyunca Türkiye’ye gidemediği de dile getirildi. 

Toplantıya katılan birinci kuşak göçmenlerden ve Karahasan’la arkadaşlığı 60’lı yıllara kadar uzanan Ülkü Schneider Gürkan ve diğer konuşmacılar, IG Metall’in bir “göç sendikası“ olduğuna dikkat çekerek, başta Yönetim Kurulu olmak üzere üst düzey yönetim birimlerinde göçmen kökenli üyelerin aktif olarak temsil edilmesi gerektiğine işaret ederek, bu konunun sendikanın da örgütlenme gündeminde yer alması çağrısında bulundular. 

Zonguldak’ta 1938 yılında dünyaya gelen Yılmaz Karahasan, sendikal mücadeleye 1958’de göçmen işçi olarak geldiği Almanya’da başladı. Türkiye’de de sendikacı bir aileden gelen Karahasan, Almanya’daki sendikal çalışmalarını dünyanın en büyük sendikalarından IG Metall’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreteri olarak tamamladı. Karahasan, sendikacılığın yanısıra AWO (Arbeiterwohlfaht) ve SPD (Almanya Sosyal Demokrat Partisi) başta olmak üzere çeşitli sosyal ve siyasal örgütler bünyesindeki çalışmalarıyla Almanya’daki Türkiye kökenli göçmenlerin ve tüm yabancıların eşit haklar mücadelesinin liderleri arasında yer alıyordu. 

Bir süre önce yaşadığı kısmi felç nedeniyle hareket yeteneği kısıtlanan ve bundan kaynaklanan ciddi sağlık sorunları olan Yılmaz Karahasan, geçtiğimiz ay başında Frankfurt’taki evinde son nefesini verdi ve Frankfurt’ta toprağa verildi.