Öğrenci devamsızlığının okul türlerine göre dağılımı dikkat çekti. En fazla devamsızlık yapılan okullar dini ve mesleki eğitim veren okullarda yaşandı.

İmam hatiplerde devamsızlık sorunu
Fotoğraf: MEB

Mustafa BİLDİRCİN

Eğitime ayrılan payın büyük bölümü dini ve mesleki eğitim için kullanırken imam hatiplerin sayısı ihtiyacın çok üzerinde. Velilerin ve öğrencilerin tercihleri dikkate alınmadan kurgulanan politikalar, mesleki ve teknik eğitim okullarının sayısında da artış yaşanmasına neden oluyor.

İktidarın imam hatip ve mesleki eğitime yönelik dayatmacı politikalar uyguladığı belirtilirken dikkat çeken bir sonuç açığa çıktı. Ortaöğretimde 20 gün ve üzerinde devamsızlık yapan öğrencilerin en yüksek olduğu okul türleri imam hatipler ve meslek liseleri oldu. Meslek liselerinde 20 gün ve üzerinde devamsızlık yapan öğrencilerin oranı yüzde 46,6 olarak belirlenirken imam hatiplerde yüzde 29,3 olarak saptandı.

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı, devamsızlık sorununun çözümü için bir yol haritası da belirledi. Bu kapsamda mesleki ve teknik liselerdeki devamsız öğrencilerin oranının önümüzdeki yıl yüzde 42’ye düşürülmesi hedeflendi. Aynı dönemde imam hatip liseleri için belirlenen oran ise yüzde 28,5.

DAYATMA POLİTİKASI

Öğrenci devamsızlığının dağılımı, iktidarın dayatmasının yarattığı tabloyu da gözler önüne seriyor. Din öğretimi okulları ile mesleki ve teknik eğitim okulları için geçen yıl ocak ila haziran ayları arasında toplam 45 milyar 135 milyon 804 bin TL harcama yapıldı. Bu devasa kaynak aktarımının yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi’nde yapılan değişikliklerle öğrenciler bu okullara yönlendirildi. 2020’de uygulamaya geçirilen değişiklik kapsamında, öğrencilerin tercihlerinden en az birinin imam hatip ve mesleki eğitim okullarından yana kullanması zorunlu kılındı.