İnşaatlar mezarlığa dönüştü

Emek Servisi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ekim ayına ilişkin iş cinayeti raporunu yayımladı. Rapora göre 150 işçi, sadece ekim ayında iş cinayeti nedeniyle hayatını kaybetti. En çok görülen ölüm sebepleri; servis kazası, yüksekten düşme ve kalp krizi olurken ölen işçilerin 3’ü çocuk, 6’sı ise göçmen.

İşkollarına göre en çok ölüm ise inşaat sektöründe görüldü. İnşaat sektöründe bir ayda 41 iş cinayeti yaşanırken tarım sektöründe 31, taşımacılık sektöründe 20, konaklama sektöründe 12, belediyede 9 işçi hayatını kaybetti.

Yılın ilk 10 ayında en az 1.634 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Rapordan öne çıkan bazı bölümler şöyle:

İstihdamın büyük çoğunluğunun kısa süreli, işin bitimine ya da işin bir kısmının yapımına dayalı olduğu, taşeron çalışmanın başat olduğu ‘ekonominin lokomotifi’ inşaat işkolunda bu ay ‘çoğu yüksekten düşme’ nedeniyle en az 41 işçi arkadaşımızı kaybettik. Bu ay dikkat çekmek istediğimiz bir inşaat şantiyesi ‘Akkuyu Nükleer Güç Santrali’. 7 Ekim’de Muharrem Çolak ve 19 Ekim’de İlyas Bul yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İSİG Meclisi olarak Akkuyu NGS inşaatında tespit edebildiğimiz iş cinayeti sayısı on beş.

Gıda, maden, kimya, tekstil, ağaç, çimento, metal, enerji ve tersane işçisi. Bu ay en az 20 sanayi işçisi hayatını kaybetti.

Uzun çalışma saatlerinin, yoğun çalışmanın, sigortasız ya da kendi nam/hesabına çalışmanın hakim olduğu ve sendikal örgütlenmenin yok gibi ya da zayıf olduğu koşullarda çalışan en az 8 moto kurye arkadaşımızı kaybettik...

10 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Mehmet Sıtkı Gültekin ezilerek, 17 yaşındaki gıda işçisi Ali Yahya Çetintaş yüksekten düşerek ve 17 yaşındaki metal geri dönüşüm işçisi Birol Deveci'yi üzerine nesne düşmesi sonucu kaybettik. Bu yıl çocuk işçi cinayeti sayısı en az kırk yedi...

Nüfusun yüzde 10’unu oluşturan göçmenler sigortasız, ucuz, dışlayıcı, yani tamamen korunmasız koşullarda çalıştırılmaktadır. Bu ay üçü Suriyeli, ikisi Afganistanlı ve biri Türkmenistanlı olmak üzere en az 6 göçmen işçi hayatını kaybetti.