Kariyer.net verilerine göre çalışanların yüzde 41'i bir işe başladıktan sonraki ilk 30 gün içinde yeni bir işe başvuruyor. Yüksek enflasyona karşı direnme motivasyonu, çalışanların şirket sadakatini yok ediyor. Çalışan sadakatinin en düşük olduğu yerler Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Türkiye ve Avrupa olarak göze çarpıyor.

İş bulma davranışları değişti: İlk maaşını almadan yeni iş aramak
Fotoğraf: Pixabay

Türkiye'de, işsiz olanlar bir yana iş bulur bulmaz yeni iş arayanların sayısı da artıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar çalışan mobilitesinin tarihin en yüksek seviyelerinde olduğunu gösteriyor.

Kariyer.net’teki iş başvurularından toplanan verilere göre, işe başlayanların yüzde 41’i ilk 30 gün içinde başka bir işe de başvuruyor. Bir yıl içinde işe başlamış olanların da yüzde 62’si iş başvurusu yapmaya devam ediyor.

İşe Alım Süreçlerinin Geleceği Araştırması'nda da küresel katılımcıların yüzde 42’sinin, Türkiye’deki katılımcılarının yüzde 53’ünün aktif olarak iş aradıkları belirtiliyor. Araştırmaya göre aktif olarak iş aramayan fakat iyi bir iş teklifi gelirse değerlendireceğini belirtenlerin oranı ise küresel çapta yüzde 41, Türkiye’de yüzde 38 seviyelerinde bulunuyor.

"İŞ ARAMA DAVRANIŞLARI KÜRESEL ÇAPTA RADİKAL BİÇİMDE DEĞİŞTİ"

Bloomberg Businessweek Türkiye'nin aktardığına göre, bu verileri yorumlayan Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal; "Burada işverenlerin şunu hatırlaması gerekiyor; nasıl adaylar için deneme süresi varsa, artık işverenler için de bir deneme süresi var. Çalışanlar ilk aylarında işvereni değerlendiriyor, o şirkette bir kariyer yapmaya, zaman ve emek yatırımlarına değip değmeyeceğini; çalışma ortamını, iş-yaşam dengesini, çalışacakları kişileri tartıyorlar" dedi.

Küresel çapta iş arama davranışlarının radikal biçimde değiştiğini ifade eden Uysal, iş arayanların yüzde 88’inin işe alım ve iş değişikliği sürecinde gücün artık işverende olmadığını düşündüğünü, gücün kendilerinde olduğuna inanan yeteneklerin iş değişikliği konusunda daha cesur davranabildiğini vurguluyor.

Aktif iş arayanları iş değişikliğine yönlendiren sebeplerin en önemlileri şöyle sıralanıyor:

• Daha ilgi çekici bir pozisyon veya daha yüksek kıdem arayışı
• Mevcut işte terfi fırsatının olmaması
• Mevcut işteki maaş ve sosyal haklardan memnuniyetsizlik
• Farklı bir mesleği keşfetme isteği

TÜRKİYE, ÇALIŞAN SADAKATİNİN EN DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKELER ARASINDA 

Küresel araştırma şirketi Gallup’un son verilerine göre çalışan sadakati yıllık bazda küresel çapta yüzde 23, Türkiye’de yüzde 14, ABD’de yüzde 32, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yüzde 15, Avrupa’da yüzde 13 ve en iyi uygulamalara sahip, kısaca kurumsallaşmış şirketlerde ise yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Çalışan sadakati en yüksek ABD’de, Kanada’da, Güney Asya ülkelerinde bulunuyor. Bu bölgeleri eski Sovyetler Birliği ülkeleri, Latin Amerika takip ediyor. Çalışan sadakatinin en düşük olduğu yerler ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Türkiye ve Avrupa olarak göze çarpıyor.