Genç-yaşlı her kesiminden yurttaş yıllarını iş kuyruğunda geçiriyor. 15-34 yaş arası 100 gençten 33’ü bir yıldan uzun süredir İŞKUR kapısında bekliyor. Uzun süreli işsizler içerisinde 100 kişiden 56’sını kadınlar oluşturuyor.

İş kuyruğundaki sıra ilerlemiyor
Fotoğraf: elazigsonhaber.com

Havva GÜMÜŞKAYA

Yurttaşı yoksulluğa sürükleyen ekonomi politikalarının işsiz milyonlar ordusu yarattığı resmi verilerle bir kez daha ortaya çıktı. İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre ocak ayında kuruma kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 400 bin 827 kişi oldu. Kuruma kayıtlı işsizlerin yaş grupları dağılımına göre ise genç-yaşlı her kesiminden yurttaş iş kuyruğunda bekliyor.

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 1 milyon 208 binini kadınlar, 1 milyon 192 binini erkekler oluşturdu. Bir yıldan uzun süredir iş arayan sayısı ise toplam 758 bin 449’u buldu. Ocak itibarıyla kayıtlı işsizlerin yüzde 58’ini 15-34 yaş grubundaki gençler oluşturdu. İŞKUR’a kayıtlı1 milyon 384 bin 15-34 yaş grubundaki bireylerin yüzde 33’ü bir yıldan uzun süredir iş arıyor. Başka bir ifadeyle 15-34 yaş arası 100 gençten 33’ü bir yıldan uzun süredir İŞKUR kapısında bekliyor. Emekli maaşları ile geçinemediği için çalışmaya devam etmek zorunda kalan yaşlı nüfustaki artış da İŞKUR’un verilerine yansıdı. Ocak itibarıyla kuruma kayıtlı işsizlerin 27 bin 541’ini 60 yaş üzerindeki bireyler oluşturdu. Bu işsizlerin yüzde 25’i de bir yıldan uzun süredir iş arıyor.

KADINLARIN İŞ BULMA SÜRELERİ UZUYOR

İşgücü piyasasında erkeklere göre dezavantajlı durumdaki kadınların iş arama süreleri de uzuyor. Erkek işsizlerin yüzde 28’i bir yıldan uzun süredir iş ararken kadın işsizlerde bu oran yüzde 35 seviyesine ulaştı. Toplam uzun süreli işsizler içerisinde 100 kişiden 56’sını ise kadınlar oluşturdu. Bir yıldan uzun süredir İŞKUR’da iş için bekleyen kadın sayısı ise 425 bin 523 oldu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE ULAŞILAMIYOR

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının zorlaştırılması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu ise işsizlik ödeneğinden faydalanamadı. 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 614 bin kişi işsizlik ödeneğine başvururken bu kişilerin yalnızca yüzde 45,5’i işsizlik ödeneğine erişebildi. Ödenek almak için başvuran 60 yaş ve üzeri 7 bin 318 yurttaştan ise sadece 3 bin 875’i işsizlik ödeneği alabildi.