İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, barolar ve meslek odalarına yönelik iktidarın girişimlerine ilişkin "Antidemokratik uygulamalara karşı durmakta kararlıyız" dedi

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu: Antidemokratik uygulamalara karşı durmakta kararlıyız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlığına başlanan 'meslek odalarının seçim sisteminin değiştirilmesi' taslağına ilişkin açıklama yapan İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) "Antidemokratik uygulamalara karşı durmakta kararlıyız” dedi.

Aralarında İstanbul Barosu, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun bulunduğu koordinasyondan yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde yurttaşlar bir yandan salgınla mücadele ederken, bir yandan da geçim derdiyle uğraşıp kredi, kira ve fatura ertelemeleri beklerken iktidar, akademik meslek odalarının yapısını işlevsizleştirme, sindirme ve susturma girişiminde bulunuyor” denildi.

HEDEF GÖSTERİLİYORUZ

Kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının seçim sistemlerine müdahale edilerek bertaraf edilip etkisizleştirilmek istendiği kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Asıl rahatsızlığı biliyoruz. Meslek odaları olarak, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı, insan hakları, hukukun üstünlüğü, canlıyı ve çevreyi koruma ve tüm sağlık hizmetlerinde ekonomi, gelir dağılımı ve vergilendirme uygulamalarında ülkeyi yönetenlerin değil, her açıdan kamunun yararını savunuruz. Yalnızca aklın, bilimin yolunda doğruları söylediğimiz için, antidemokratik uygulamalara karşı demokrasiye ve laikliğe sahip çıktığımız için hedef gösterilmekteyiz. Meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen belli kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağlarının da bilincindeyiz.

Varlığını Anayasa’dan alan, önceliğini kamu yararı gözetmeye adayan meslek odaları, üyelerinin yönetimlerde en demokratik şekilde temsili üzerine kurulu seçim sistemleri ile yıllardır kendi içerisinde demokrasi kültürünün gelişmesini sağladığı gibi ülkemizde katılımcı demokrasi uygulamalarının tabana yayılmasının yegâne teminatıdır. Bu yüzden meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir. Meslek Odalarının üyelerinden ve toplumdan koparılmasını ve nispi temsil uygulaması ile yönetimlerde kaos yaratılarak etkisizleştirilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Meslek odalarına yönelik son girişimlerden kaygılıyız. Ancak, Anayasaya, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına dayanarak, üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı durmakta kararlıyız.”