Keşke
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Keşke düş olsa - ama gerçek
Çocuklar ölmese öldürülmese
Sömürgen egemen olmasa
Eleştiri dışlanmasa, sürülmese
Keşke yok sayılmasa yasa
Boş umuda bel bağlanmasa
Sorulu bilim serpilse
sorusuz inanç yerine
Güdülen silkinse, kulluğu silse
Zihin tutsaklığı aşılsa,
doğa bilinci yeşerse
Yankı doğsa bu sese
Kadın erkek omuz omuza
imeceyle yaşansa
Dünyadaşız, herkes bilse
Dünya Birliği kurulabilse
Keşke keşke denmese
somut katkı yerine