Güllük Körfezi kıyısında bulunan Kıyıkışlacık’ta ikinci bir yükleme-boşaltma limanının yapılmasına karşı dava açan Av. Bora Sarıca, koruma altında olan alanda,projenin hayata geçmesinin geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olacağını söyledi.

Kıyıkışlacık’ta ikinci liman mümkün değil

Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ

Güllük Körfezi kıyısında bulunan Kıyıkışlacık’ta ikinci bir yükleme-boşaltma limanının yapılmasınakarşı tepkiler sürüyor. Körfez çevresi sakinlerinden 274 kişinin vekâletini alan Av. Bora Sarıca, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Liman için ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali istemiyle geçtiğimiz günlerde Muğla İdari Mahkemede dava açmıştı. Av. Bora Sarıca,”Çevre düzeni ve Nazım imar planını revizyonuna göre koruma altında olan alanda, eldeki projenin hayata geçmesi geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olacaktır” dedi.

BÖLGE, PLANLARLA KORUMA ALTINDA

Av. Bora Sarıca, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna göre, limanın yerinin yanlış bir yer olduğunu, bölgenin çeşitli planlarla koruma altında olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Proje alanı; Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre ‘Turizm Tesis Alanı’ ve ‘Deniz’ ile ‘Kırsal Yerleşme Alanı’, ‘Arkeolojik Sit Alanı’ olarak planlı alanda yer almaktadır. Ayrıca Muğla 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna göre ‘Turizm tesis alanı’, ‘Büyük Kentsel Yeşil Alan’, ‘Kırsal nitelikli yerleşme alanı’, ‘Denizalanı’ ve ‘3. Derece arkeolojik SİT alanı’ olarak planlı alanda yer almaktadır. Böylesine hassas ve koruma altında olan alanda eldeki projenin hayata geçmesi, geri dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olacaktır.”

kiyikislacik-ta-ikinci-liman-mumkun-degil-846788-1.Liman Projesi ile birlikte İassos'un kadim balıkçılık kültürünün yok olacağını kaydeden Av. Sarıca, “Bölge nesli tükenmekte olan birçok balık türüne ev sahipliği yapmaktadır, bunlardan başlıcası yılan balığıdır. Bölge Posidonia Oceanica, bildiğimiz adıyla deniz eriştelerine ya da deniz çayırlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu çayırlar denizlerin akciğeridir. Birleşmiş Milletler Akdeniz Fokunun (Monachus monachus) Türkiye’de Korunması Ulusal Eylem Planına Göre Akdeniz Fokunun görüldüğü yerler arasında Milas Ve Güllük'te sayılmıştır. Güllük havzası, ayrıca, koruma altındaki tepeli Pelikan (Pelecanus crispus) ve çeşitli yırtıcılar, ötücüler, ördek, keklik gibi birçok göçmen kuşun göç yolu üzerindeki durak alanıdır” dedi.

BALAST SULARI, KÖRFEZE ZARAR VERECEKTİR

Farklı eko-sistemlere sahip uzak denizlerden alınan balast sularının Güllük körfezine boşaltılmasıyla birçok işgalci canlı türlerinin Güllük Körfezi’nde tehlike yaratacağını ifade eden Av. Sarıca açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Son yıllarda bu bölge artan balast suyu taşınımıyla Ege kıyılarımız içerisinde işgalci tür taşınımına en açık alanlardan biri konumuna gelmiştir. Limana giden yolların altyapıdan yoksundur. Tek bir kara taşıtının zor geçebileceği yollara sahip Kıyıkışlacık mahallesinde yol genişletme çalışması da mümkün değildir. Kaldı ki böyle bir yol düzenlemesi mevcut sosyo-kültürel hayatı derinden yaralayacaktır. Kıyıkışlacık sakinleri çoğu yazlık sitelerde yaşayan, huzur için bu buraya yerleşmiş yurttaşlardır. Bölgenin yerlisi diyebileceğimiz vatandaşlar ise küçük esnaflık yapmaktadır. Onlar için bölgede turizm başlıca gelir kaynaklarındandır. Böylesine bir liman faaliyeti yaşayan tüm kişilere ‘artık burada yaşamayın!’ demekten başka bir anlam ifade etmeyecektir.”

NE OLMUŞTU?

Güllük körfezinde mevcut limandan başka ikinci bir yükleme ve boşaltma limanının yapılmak istenilmesi, Güllük Körfezi’nin çevresinde yaşayanların tepkilerine neden olmuştu. Körfez çevresinin sakinleri, Kıyıkışlacık Pencereli mevkiinde Ayıldız Madencilik ve Yükleme AŞ tarafından hazırlattırılan “Yük Tahliye İskelesi ve Dip Tarama Projesi” için Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ÇED gerekli değildir raporu, Muğla Valiliğinin sitesinde yayınlanmıştı. Limanın yapımına karşı olan, limanda kirlilik yaratacağı ve Güllük Körfezindeki canlı yaşamın sona ereceği gerekçesiyle körfez çevresinde yaşayanlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, ÇED gerekli değildir kararının iptali için Muğla İdari Mahkemeye dava açmasürecini başlatmışlardı.