Radyoloji çalışanları, radyasyon riski altında, düşük ücretlere ve şiddete maruz kalma endişesiyle mesai yapıyor. Teşhis ve tedavide son derece önemli görevde yer alan radyoloji çalışanları, “Sesimizi duyun” dedi.

Kutlama değil, acil çözüm bekliyoruz
Fotoğraf: BirGün

Sibel BAHÇETEPE

Bugün Dünya Radyoloji Günü. Hastanelerin röntgen, manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme bölümlerinde çalışan radyoloji çalışanları artan iş yükü, ekonomik zorluklar, sağlıkta şiddet, izin haklarının kullanılamaması gibi çok sayıda sorun yaşadıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı’na seslen radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri, "Bugünde sadece bir mesaj yayınlayarak kutlama yapmanızı kabul etmiyoruz. Var olma mücadelesi veriyoruz, sesimizi duyun" dedi.

VAR OLMA SAVAŞI

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) Başkanı Heybet Aslanoğlu, BirGün’e yaptığı değerlendirmede önceliklerinin sağlıklı ve şiddetten arınmış bir ortamda çalışmak olduğunu söyledi. Aslanoğlu, "Sağlık Bakanlığı’nın Dünya Radyoloji Günü’nü sadece bir mesaj yayınlayarak anmasını kabul etmiyoruz. Meslektaşlarımızın da bu günü sadece pasta keserek kutlamasını da doğru bulmuyoruz" diye konuştu. Aslanoğlu, şöyle devam etti: "Birkaç yıl önce mesleğimizle ilgili sorunları dile getirirken önceliklerimiz arasında ücret sorunu ilk sırada yer alıyordu. Ancak artık birinci önceliğimiz olmaktan çıktı. Var olma savaşı veriyoruz. Her gün hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalıyoruz. Biz sağlık çalışanları sabah evden çıkarken akşam sağlam gelip çocuğumuza sarılacak mıyız endişesi yaşıyoruz. 20 yıldır sürdürülen Sağlıkta Dönüşüm Programı ile radyoloji ve görüntüleme alanında geldiğimiz nokta aylar sonrasına uzayan randevular, niteliksiz sağlık hizmeti, personel eksikliği nedeniyle artan iş yükü ve en önemlisi sağlıkta şiddetin artarak devam etmesi olmuştur. Bizler sağlık çalışanları bu sorunlarla boğuşurken, hastalar ve yakınları tarafından darp edilirken hatta öldürülürken, Sağlık Bakanı önlem almak yerine, meslek örgütlerinin sesine kulak vermek yerine sadece basit bir kınama ile sorunu geçiştiriyor."

Heybet Aslanoğlu
TÜMRAD-DER Başkanı

TAŞERON ÇALIŞMAYA HEMEN SON VERİLMELİ

Aslanoğlu, talepleri şöyle sıraladı:

• Sağlıkta şiddet ile ilgili caydırıcı ve önleyici düzenlemeler ivedilikle yapılsın.

• Görüntüleme hizmetlerinde acil 10 bin radyoloji teknisyen ve teknikere ihtiyaç var. Personel eksikliği nedeniyle uzayan MR ve tomografi randevularının sorumlusu biz değiliz.

• Personel eksiği nedeniyle izinlerimiz ya erteleniyor ya da kullanılmıyor.

• Görüntüleme hizmetlerinde taşeronlaşmaya son verilmeli.

• Radyoloji mevzuatlarında belirsizlikler devam etmekte. Birçok meslektaşımız idarecilerin farklı yorumlaması sonucu şua izni haklarını kullanamamakta.

 •Özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımız ile kamu personeli olarak çalışan meslektaşlarımız arasında ücret farkı 3 katına çıkmıştır. Makasın bu kadar açılması kabul edilemez. Buna çözüm bulunmalıdır.

• Meslek örgütleri karar alma süreçlerine dahil edilmelidir.

∗∗∗

85 MİLYONA YAKIN GÖRÜNTÜLEME

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı "2021 Sağlık İstatistikleri Yıllığı"nda kamu ve özel hastanelerde bir yılda yapılan görüntüleme sayıları yaklaşık şöyle:

Görsel: BirGün Grafik