Mahkeme kararını bile dinlemiyorlar
Millet Bahçesi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. (Fotoğraf: AA)

Haber Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, TMMOB üyelerinin Başkent’in Cumhuriyet hafızasını yok sayarak Atatürk Merkezi alanlarında Millet Bahçesi yapımına ilişkin başlattığı hukuksal mücadeleyi kazanmasına rağmen inşaat sürecinin devam etmesine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ŞPO üyeleri, “AKP’nin 2019 yerel seçimlerinde bir proje ve seçim vaadi olarak millet bahçeleri, isminin çağrıştırdığı anlamıyla bir kamusal mekân yaratma, kentteki vatandaşlar için doğal bir çevre üretme anlamını elbette ki taşımamaktadır.” dedi.

Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı:

“Sayıları her geçen gün artan millet bahçeleri, kentlerimizde yeni inşaat alanları yaratmanın örtük anlamda ifadesinden başka bir şey değildir. İçinde muhakkak kıraathanesi ve camisi de yer alan, kentin merkezî konumunda bulunan ve genellikle çok büyük alanlara kondurulan millet bahçeleri, iktidarın muhafazakâr-gerici kodlarının mekândaki ideolojik dışavurumlarıdır. Kentin tarihsel önemi haiz meydanlarına camiler yaparak kente karşı işlenen suçları yasallaştıran AKP iktidarı, millet bahçeleri eliyle bu suçu derinleştirmekte, kenti bir yapboz parçası gibi gördüğünü kanıtlamaktadır.

Yer seçiminin Atatürk Kültür Merkezi alanı içinde olması bir tesadüf değildir. Hukuki süreç başlattık. Mahkemelerin farklı tarihlerdeki iptal kararlarına rağmen AKM alanındaki inşaat süreci tamamlanmış ve kent merkezinin orta yerinde tarihsel önemi haiz çok değerli bir kamusal değer, kente karşı işlenen bir başka suç olarak mahkeme tarafından tescillenmiştir. Biz konunun takipçisi olacağız.”