İstanbul Üniversitesi’nde 2015 yılında yapılan seçim yok sayılarak rektörlüğe atanan Mahmut Ak, Nükhet Hotar’ın yerine DEÜ Rektörlüğü’ne vekaleten atandı.

Mahmut Ak, DEÜ’ye vekâleten atandı

BİRGÜN EGE

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) göreve geldikten sonra kişiye özel şartlarla kadro verdiği, usulsüz karar iddialarıyla gündeme gelen Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın yerine DEÜ Rektörlüğü’ne Mahmut Ak vekâleten atandı.

Mahmut Ak’ın 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’ne rektör olarak atanması da tartışmalara yol açmıştı. Üniversitede yapılan seçimi kazanan Raşit Tükel yerine seçimde ikinci olan Mahmut Ak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Üniversitesi’ne Rektör olarak atandı. 

1 Ağustos 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile YÖK üyeliğine atanan Ak’ın, rektörlük görevi sona ermişti. Nakşibendi tarikatı ile bağlantısı bilinen Fatih Gençlik Vakfı’nın eski bursiyeri olan Ak, daha sonra da vakfın etkinliklerine katıldı, söyleşiler düzenledi. Vakfın kurucuları arasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın “Hocam” dediği, Naşibendi’nin eski liderlerinden Mahmud Sami Ramazanoğlu ile yakın olan Ömer Öztürk yer alıyor.

Öte yandan Mahmut Ak’ın Rektör olduğu dönemde yemekhane zamlarını protesto eden öğrencilerin dilekçe vermemesi için kampüsün kapıları kapatılmış ve öğrenciler İstanbul Üniversitesi’ne alınmamıştı.

EĞİTİM SEN’DEN REKTÖR İLANI

Eğitim-Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi, ‘Dokuz Eylül Üniversitesi’ne rektör aranıyor’ başlığı ile ilan niteliğinde bir bildiri yayınladı. Rektörün taşıması gereken özellikler şu şekilde sıralandı:

• Üniversitenin çoğulcu, katılımcı ve yönetsel özerk yapısına inanarak karar alma mekanizmalarını demokratikleştirecek,
• Siyasete 'kul’ üniversite bileşenlerine 'kral, sermayeye 'tüccar, Üniversite'ye 'manager' olmayacak,
• Koruma ordusuna ihtiyaç duymaksızın kampüslerde gezip mezuniyet törenlerine katılabilecek,
• Birden fazla koltuğa oturtulmak suretiyle kayrılan imtiyazlı azınlığın tahakkümüne son vererek görevlendirmelerde (Dekan, Bölüm BaşkanıAnabilim/Anasanat Dalı Başkanı vb.) Akademik Teşkilat Yönetmeliği'ne uyacak,
• Sayıştay raporunda tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzluklara karşı gereğini yapacak,
•Tüm maddi ve insani değerlerin yaratıcısının "emek" olduğuna inanacak,
• Temel amacı eşit, özgür, laik, evrensel, demokratik, bilimsel, parasız ve kamusal nitelikli eğitim olacak,
• Meşruiyetini siyasi angajmanda aramayıp akademik saygınlığıyla Üniversite için çalışacak,
• Üniversitede hiyerarşik ve eşitsiz ilişkilere, yükseköğretimin piyasalaşmasına ve itaat ve korku kültürüne karşı mücadele edecek,
• Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ifade hürriyeti de dâhil insan haklarına, temel özgürlüklere, akademik özerkliğe, insan onuruna ve Üniversite bileşenlerinin sahip Olduğu tüm haklara saygı duyacak,
• Yeniden atama kriterlerinin hukuka uygun olmayan maddelerini değiştirip düzeltecek,
• Psikolojik tacizin öznesi olmayıp mobbinge karşı gerekli önlemleri alacak,
• Açılan soruşturma ve hukuka uyarlılık bulunmadığından iptal edilen dava sayılarında rekora koşmayacak,
• Hukuk devleti ilkesine sadakatle bağlanarak ve takdir yetkisinin sınırlarına riayet ederek "yargılanacak mıyım?" korkusu ile yaşamayacak,
• Özgür bilim, özgür üniversite ve güvenceli istihdamı öncülleştirerek insan, toplum ve doğa yararına çalışacak bir rektör aranıyor.