Ford Otosan’da toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamında olmayan çalışanların maaş artışının verilen emeğin karşılığını yansıtmayacak şekilde olmasına yönelik tepkiler sürüyor. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi bir açıklama yayımlayarak Ford Otosan mühendislerine destek verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
Makina Mühendisleri Odası'ndan Ford Otosan çalışanı mühendislere destek

Ford Otosan’da toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamında olmayan çalışanların maaş artışının verilen emeğin karşılığını yansıtmayacak şekilde olmasına yönelik tepkiler sürüyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi bir açıklama yayımlayarak Ford Otosan mühendislerine destek verdi.

“Ford Otosan başta olmak üzere emeği ve hakları için mücadele eden tüm meslektaşlarımızın yanındayız!” denilen açıklamada, “Emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız! Sorunlarımızı görmezden gelenlere inat, sorunlarımıza hep birlikte çözüm üreteceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığına vurgu yapılan açıklamada, yoksulluk sınırının 48 bin 459 lira olduğu belirtildi ve “Ülkenin emekçileri açıklanan 17002 TL’lik asgari ücret ile açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiştir. Geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı gün gibi ortadayken tüm emekçilerin hayat pahalılığı altında ezilmesine göz yumulmaktadır.” denildi.

Açıklamada; mühendis, mimar ve şehir plancıları açlık ve yoksulluk sınırı altında düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya mecbur bırakıldığı kaydedilirken “Ücretli çalışan meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde 60’ı asgari ücret düzeyinde ücretlere çalıştırılmaktadır.” ifadesi kullanıldı.  

Açıklamada şöyle denildi:

"MESLEKLERİMİZ YOK SAYILIYOR"

“Bizler “beyaz yaka, mavi yaka” ayrımı yapmadan süreçlerin içerisindeki tüm çalışanların işçiler olduğunun farkındayız. Hem kamuda hem özel sektörde son yıllarda en çok ezilen kesim ücretli çalışanlar olmuştur. Sermayedarlardan yana devlet birçok firmanın vergilerini sıfırlarken, ülkenin tüm vergi yükünü ay sonunu zor getiren, kredi kartlarının asgarisini bile ödemekte zorluk çeken biz ücretli çalışanlara yıkmaktadır

Tüm yaşam alanları, sosyal konum ve koşullar da doğrudan bu yıkımdan etkilenmektedir. Birçok alanda büyük ve köklü sorunlar hayatımızı kuşatmış nefes almak zorlaşır hale gelmiştir. Plansızlık, üretimsizlik, yoksulluk, güvencesizlik, açlık ve sefalet koşulları tüm emekçileri teslim almıştır.

Meslek alanlarımızda yaşanan bu yıkımlar dönemin gözde meslekleri olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının itibarını neredeyse sıfırlamıştır. Merkezi politikalardan yerel uygulamalara kadar birçok alanda bilim ve teknik dışlanmış, mesleklerimiz yok sayılmıştır. 

Bu kötü gidişatın farkında olarak “Boşuna mı okuduk” diyerek yaşanan hak kayıplarına her geçen gün değerini kaybeden emeğe, eriyen ücretlere karşı ses çıkarmaya çalıştık.

Bu ses geldiğimiz son süreçte Türkiye’nin dört bir yanında özel sektörde, kamuda çalışan mühendisler tarafından yankılanmaya devam etmektedir. Emekçilerin gösterdiği örgütlü mücadeleler ve elde ettikleri kazanımlar tüm fabrikalarda ve kentimizde de Ford Otosan’da ofis çalışanlarına yayılmış ve meslektaşlarımıza da örnek olmuştur. Unutulmamalıdır ki emeğin yakasının rengi olmaz! Haklar mücadele ederek kazanılır!

Bizler,

Sorunlarımızın, ülkemizin sorunlarından bağımsız olmadığının bilincindeyiz. Mücadele etmezsek yaşadığımız sorunların büyüyeceğini de çok iyi biliyoruz.

Binlerce mühendisin çalıştığı Ford Otosan firmasında, sendika ve işveren çok uzun süre önce anlaşarak ofis çalışanlarını TİS kapsamından muaf tutarak, mühendislerin elindeki sendikal örgütlenme gücünü yani Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkı kullandırtılmamış ve Mühendislerin ve diğer ofis çalışanlarının ücretleri, özlük hakları ile iş güvenceleri Ford Otosan işvereninin insafına bırakılmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında MESS ile işçi sendikası 1 Mart 2024 itibariyle sendikalı işçileri kapsayacak biçimde yıllık %157’lik ücret artışında anlaşılmıştır. Bu durumda sendikal haklardan yararlanmaları ve örgütlenmeleri engellenen mühendisler ve diğer ofis çalışanlarına önerilmesi düşünülen zam oranıyla çok sayıda Ford Otosan çalışanı Mühendisin Aralık 2023’te 4 kişilik bir ailenin açıklanan Yoksulluk Sınırı olan yaklaşık 47.000 TL’nin altında kalacağı Ulusal Basına da çıkan görüşlerinden anlaşılmaktadır. Unutulmamalıdır ki Ford Otosan firmasının yıllarca ihracat şampiyonu olması, karına kar katmasının temelinde en büyük katkı sunan meslek grubu diğer emekçi katmanlarla birlikte Mühendislerdir.

Ford Otosan başta olmak üzere emeği ve hakları için mücadele eden meslektaşlarımızın yanındayız! Meslektaşlarımızın mücadelelerini selamlıyoruz ve taleplerinin taşıyıcısı, emeğiyle geçinen tüm toplumsal kesimlerin gür sesi olmak için meslektaşlarımızı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz!

Emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız! Sorunlarımızı görmezden gelenlere inat, sorunlarımıza hep birlikte çözüm üreteceğiz.”