Mescit açılmasına karşı Eğitim Sen dava açtı

Haber Merkezi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 14 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğine karşı dava açtı. Sendika okul öncesi eğitim kurumlarında katkı payı alınması uygulamasına geri dönülmesi ve mescit açılması gibi birçok maddeye itiraz etti.

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Değişiklikle okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olması gerekirken ‘ödenmesi zorunlu ücret katkı payı’ düzenlemesinin temel ve yasal haklara aykırıdır.”

Açıklamada, şunlar vurgulandı: “32’nci maddesi ile Yönetmeliğin 81’inci maddesinin altıncı fıkrasındaki ‘(6) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadet İhtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğal aydınlatmalı uygun mekânda mescit açılır.’ cümlesinin, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Milli Eğitim Kanunu ile Anayasa gibi kanunlarla tanımlanmış laiklik ilkesine aykırı olması nedeniyle, öncelikle yürütmenin durdurulması daha sonra iptali istemli dava açılmıştır.”