Kaynak: AA
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 6 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19 Mart 2018 Tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması" hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

3 Haziran 2016 tarihinde Mogadişu'da imzalanan ve 7004 sayılı kanunla onaylanması bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması" hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu anlaşma, tarafların eşitlik, egemenliğe müşterek saygı ve karşılıklı fayda temelinde, petrol, gaz, elektrik, mineral ve madenciliğin yanı sıra petrokimya sektörlerini geliştirme ve teşvik etme amacıyla kapsamlı bir işbirliğinin tesisini hedeflemekte ve enerji ve madencilik alanlarında taraflar arasındaki işbirliğine yönelik belirli prensipleri düzenlemeyi içeriyor.

"Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması" hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Protokol kapsamında 16 bin ikili geçiş belgesi, 10 bin ikili transit/geçiş belgesi, 1500 evrensel geçiş belgesi (ikili-transit-3.ülkeye/ülkeden) kotalarında anlaşma sağlandı.

10 Ağustos 2022 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanması" hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, iki ülke arasındaki bilim ve teknoloji işbirliğini daha da geliştirme ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

11 Kasım 2021'de Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Alanlarında İş Birliğine Yönelik Anlaşmanın Onaylanması" hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma kapsamında, eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerine dayalı olarak iki ülke arasında bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki işbirliğini teşvik edecek ve destekleyecek.

28 Nisan 2022 tarihinde Panama'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Panama Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması" hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu anlaşmayla, taraflar, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde, kendi yetki sınırları içerisinde turizm alanında işbirliğini artıracak, geliştirecek ve teşvik edecek.