MMO İstanbul Şubesi, özlük haklarının gasp edilmesi, meslek intiharları, yetersiz maaşlara ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan Öntaş, “siyasal ve ekonomik yapı, emek sömürüsünün yoğunlaştırılması üzerinde” dedi.

MMO’dan mücadele için çağrı
Fotoğraf: Evrensel

HABER MERKEZİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi tarafından şube binasında “İş Cinayetlerinde, İntiharlarla Meslektaşlarımızı Kaybetmek İstemiyoruz, İnsanca Yaşanabilir Ücret İstiyoruz!” başlıklı basın açıklaması düzenledi.

İşletmelerde ve fabrikalarda çalışan mimar, mühendis, şehir plancılarının ücretleri ile özlük haklarına ve intiharlara değinildi. Basın açıklamasında konuşan Bülent Öntaş, mühendislerin hak arama bilincine ve tecrübesine sahip olduğu belirtti.

Öntaş şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizdeki siyasal ve ekonomik yapı, emek sömürüsünün yoğunlaştırılması üzerinde yükselmekte ve bu durumdan emeğiyle geçinen bütün toplumsal sınıf ve tabakalar gibi mühendisler de zarar görmektedir. MMO İstanbul Şubesi Mühendis Emeği Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi (MEÇAM) olarak mühendisleri ve emekçileri yakından ilgilendiren güncel konulara ilişkin düşünce ve önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmayı yararlı görüyoruz. Son dönemde farklı işyerlerinden meslektaşlarımız ‘Ne yapmalıyız?’ ‘Nasıl yapmalıyız?’ sorularıyla arayış ve mücadele hazırlığı içindedir. Bu işyerlerinden birisi olan Ford Otosan’da çalışan çeşitli branşlardan meslektaşlarımız geçtiğimiz hafta bir açık mektup yayınlayarak işyerindeki diğer meslektaşlarını birlikte hareket etmeye çağırdı. Bu açıklama bizim de mücadele çağrımızdır.”
Öntaş, iş cinayetlerinin yıkıcı etkilerinden bahsedilen ve Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ile son dönemde çocuk işçilerin iş cinayetine kurban gittiği ifade etti. Öntaş son olarak şunları aktardı: “Ülkede çocuk işçilik varsa bunun temel nedeni sömürüdür, yoksulluktur, gelir eşitsizliğidir, sosyal güvenliğin zayıflığıdır. Mühendisler olarak bizler emekçi halkımızın yanında, sömürünün karşısındayız. MESEM sisteminin değişmesi için diğer işçiler, kamu çalışanları, hekimler ve diğer halk kesimleriyle birlikte mücadele edeceğiz.”

İKİ MÜHENDİS YAŞAMINI YİTİRDİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği bölümü mezunu Okan Bayram, yaşamına son vermişti. Bayram’ın bir kahve satış dükkânında çalıştığı ortaya çıkmıştı.
Öte yandan Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında geri gelen kepçenin altında kalan maden mühendisi Erdem Cebhe yaşamını yitirmişti.