Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın raporu, depremin ardından açığa çıkan plansızlığa ayna tuttu. Bakanlığın strateji belgesinde, “Olası afette görevlerin hangi birimlerin sorumluluğunda yürütüleceği belirsizdir” denildi.

Ne sorumlu belli ne de bir plan var
Depremlerin ardından yaşanan iletişim kesintisi bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını etkilemişti. (Fotoğraf: AA)

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de hemen her büyük depremin ardından yaşanan iletişim kesintisine yönelik hâlâ yeterli bir önlemin alınmadığı ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın strateji belgesi, 6 Şubat’ta yaşanan Maraş merkezli depremin ardından yaşanan koordinasyonsuzluğun itirafı niteliğini taşıdı.

Bakanlığın raporlarına yansıyan skandal ifadeler, TBMM gündemine taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024-2028 dönemine yönelik strateji belgesi hazırladı. Belgede, dört yıllık hedeflere yer verildi. Hedeflerden birisi ise “Afetlerde ve olağanüstü durumlarda ulaştırma ve haberleşme kaynaklarının planlı, verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması” oldu.

İTİRAF GİBİ İFADELER

Belgenin, “Hedefler, riskler ve fırsatlar” bölümünde ise dikkat çeken ifadeler yer aldı. Belgede, bakanlığın haberleşme altyapısına ilişkin halen yeterli önlemleri almadığı ortaya konuldu. Afet ve acil durumlar ile seferberlik planlarına ilişkin görevlerin hangi birim sorumluluğunda yürütüleceğinin belirsiz olduğu belirtilerek, “Bakanlığımızın sorumlu olduğu ulaştırma ve haberleşme alanlarında koordinasyon sağlanamamakta, hareket kabiliyeti kısıtlanmakta ve raporlama istenilen seviyede gerçekleştirilemediğinden afet ve acil durum müdahale çalışmalarından istenilen verim alamamaktadır” denildi.

TBMM GÜNDEMİNDE

İstanbul’da 2019 yılında meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından bir gün boyunca neredeyse Türkiye’nin tamamında iletişim kesintisi yaşandığını anımsatan CHP Milletvekili Murat Emir, aradan geçen dört yılda yeterli önlemlerin alınmadığını söyledi. Bakanlığın raporlarında yer alan ifadeleri Meclis gündemine taşıyan Emir, Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu. Emir, önergesinde şu sorulara yer verdi:

• Afetlerde ve olağanüstü durumlarda ulaştırma ve haberleşme kaynaklarının planlı, verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanabilmesi için bakanlık, ne gibi çalışmalar yürütecektir?

• Haberleşme alanındaki koordinasyonda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için hangi çalışmalar yapılacaktır?

• AFAD Başkanlığı ile MGK Genel Sekreterliği tarafından talep edilen bilgi ve belgelerine ilişkin işlemler bakanlıkta hangi birim tarafından yürütülmektedir?